Ammonifikation

Del siden/ordet

Den proces hvor mikroorganismer nedbryder kvælstofholdige organiske stoffer fra døde dyr, planter m.m. under fraspaltning af ammoniak (NH3). Organiske stoffer med kvælstof i kan fx være aminosyrer, DNA, RNA og ATP.

Related entries