Artsdiversitet

Del siden/ordet

Diversitet betyder mangfoldighed. Artsdiversiteten er et mål for mangfoldigheden af arter i et givent område.

Der er flere matematiske metoder til at beregne/beskrive artsdiversiteten i et område. De to vigtigste faktorer er antallet af arter og antallet af individer. Et område med høj artsdiversitet vil være kendetegnet ved, at artsantallet er højt, og at antallet af individer er jævnt fordelt på arterne.

En høj artsdiversitet i et område, er normalt et udtryk for et stabilt økosystem.