Artsrelationer

Del siden/ordet

Som det sikkert er bekendt findes der et utal af forskellige relationer mellem levende organismer fra forskellige arter. Nedenfor er nævnt nogle af dem:

 • Konkurrence
  Finder man mellem populationer/arter der udnytter de samme ressourcer. Det vil være en ulempe for begge at de skal deles om ressourcerne. Der er tale om interspecifik konkurrence når konkurrencen foregår mellem forskellige arter og der er tale om intraspecifik konkurrence når konkurrencen foregår mellem organismer fra samme art.
 • Prædation
  Når et rovdyr æder et byttedyr er der tale om prædation.
 • Parasitisme
  Når en organisme lever i eller på en anden organisme (kaldet en vært), og dette samliv er til skade for værten, kaldes det for parasitisme. I modsætning til parasitten, der vil have en ernæringsmæssig fordel, lider værten under parforholdet, og vil ofte i sidste ende bukke under.
 • Kommensalisme
  Der er tale om kommensalisme hvis en organisme har fordel af et partnerskab uden at det har nogen betydning for den anden art (hverken negativt eller posistivt).
 • Mutualisme/symbiose
  Et samliv/partnerskab mellem to organismer fra forskellige arter hvor begge får en ernæringsmæssig fordel ud af det kaldes for symbiose eller mutualisme.