Årefodede

Del siden/ordet

En orden af store svømmefugle. Årefoden hentyder til at alle 4 tæer er forbundet med svømmehud. De har langt kraftigt næb, perfekt til at fange fisk med. Til de årefodede hører bl.a. pelikaner, skarver, suler og fregatfugle.

Årevingede

Del siden/ordet

De årevingede Hymenoptera er en af de største insektordner med over 250.000 beskrevede arter. Bier, hvepse og myrer kunne man også sige. De årevingede deles i to underordner: Stilkhvepse (Symphyta) og savhvepse (Apocrita). Stilkhvepse omfatter træhvepse, halmhvepse, bladhvepse m.fl. Savhvepse omfatter snyltehvepse, galhvepse, myrer, gedehamse, gravehvepse, bier m.fl.