Agar

Del siden/ordet

Et medium der bruges til at dyrke mikroorganismer.

Agenda-21

Del siden/ordet

Agenda betyder dagsorden. Agenda 21 er det handlingsprogram for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, der blev vedtaget i forbindelse med FN’s konference i Rio de Janeiro i 1992. Udover at fokusere på en begrænsning af de menneskeskabte miljøproblemer handler Agenda 21 også om arbejdsmiljø, uddannelse, sociale forhold, forbrugsmønstre, livskvalitet m.m. På nationalt og lokalt plan udmøntes Agenda 21 i såkaldte Lokal Agenda 21 handlingsplaner, hvor kommuner og amter i et sammenspil med borgere, erhvervsliv m.fl. bidrager med konkrete projekter og strategier der kan bidrage til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet.

Agglutination

Del siden/ordet

Sammenklumpning. Fx af røde blodlegemer, hvis to blodtyper der ikke kan forliges blandes sammen.

Aggression

Del siden/ordet

Indenfor adfærdsbiologien er agression en dominerende eller fjendtlig adfærd overfor en artsfælle. Den kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med territorialadfærd og dannelse af hakkeorden. Aggressiv adfærd forhindrer at der hele tiden konkurreres blandt individerne i en population. På den måde spares der energi og tid.

Agonist

Del siden/ordet

Om den muskel der i særlig grad er ansvarlig for en bevægelse. Den kaldes også for prime mover. De andre muskler der støtter bevægelsen ved at trække sig sammen kaldes for synergistre (samarbejdere).

Agrobakterium-tumefaciens

Del siden/ordet

En bakterie der inficerer planteceller og forårsager sygdommen rodhalsgalle. Ved infektionen indføres et lille stykke af bakteriens DNA i plantecellens DNA. Denne egenskab anvendes ved gensplejsning af planter.