Akklimatisering

Del siden/ordet

Levende organismers tilpasning til naturlige eller kunstige miljøbetingelser.

Akne

Del siden/ordet

Akne (eller acne) er den lægelige betegnelse for bumser eller uren hud. Det er en hudlidelse der hænger sammen med de naturlige hormonforandringer der opstår i puberteten. Vi kan med andre ord ikke slippe for acne, men nogle er hårdere angrebet end andre.
Acne opstår når der dannes for meget talg (fedt) i hudens porer. Når poren er tilstoppet kender vi det som en hudorm. Talgen i ormen kan nedbrydes af hudens normale bakterier og der dannes lokalirriterende stoffer. Der dannes et gulligt betændelsesmateriale – en bums er dannet!

Hudorme og bumser er svære at holde sig fra, de skal ligesom bare trykkes ud… Det er nu en dårlig ide. Der er større risiko for at betændelsen spredes og der dannes ar.

Hvad kan man gøre?
Til svære tilfælde kan man tage bakteriedræbende medicin, men normalt vil det være nok hvis man vasker de udsatte områder (ansigt, skuldre, bryst og ryg) med en mild sæbe og undgå brug af fede cremer og makeup.

Akromegali

Del siden/ordet

Akromegali kaldes også for Perifer kæmpevækst. Akromegali er en sjælden sygdom karakteriseret ved en ukontrolleret vækst af hænder, fødder, næse, underkæbe, tunge og hjerte. Sygdommen skyldes en overproduktion af væksthormon i kroppen (hypofysen) eller en unaturlig stor tilførsel af væksthormon til kroppen (fx ved doping)

Aktin

Del siden/ordet

Et globulært (kugleformet) protein der findes i alle eukaryote celler. Aktin molekyler bindes til hinanden og danner filamenter (trådlignende strukturer).

Aktin indgår sammen med myosin i sarkomeret (musklernes kontraktile enhed). Se mere under sarkomer. Aktin indgår også i mikrofilamenter, der er en vigtig del af cytoskelettet.

Aktiv-transport

Del siden/ordet

En energikrævende transport af stoffer over en membran. Normalt transporteres et stof fra en lavere til en højere koncentration. Dette kræver tilførsel af energi.

Aktivt-slamanlæg

Del siden/ordet

En biologisk metode til at rense spildevand. Spildevand gennemluftes med atmosfærisk luft. Hermed sørges for ilt og omrøring til den renseproces mikroorganismer i vandet står for. Bakterier m.m. udnytter og nedbryder de komplicerede organiske molekyler i spildevandet til enklere stoffer (næringssalte).

Akut-giftighed

Del siden/ordet

Også kaldet akut toksicitet. Akut betyder “pludseligt opstået”, toksisk betyder giftigt for levende organismer. I akutte tests hvor man vil vurdere et stofs giftighed vil forsøgsperioden være kort i forhold til forsøgsorganismens livscyklus (normalt højst 96 timer).

Akvatisk

Del siden/ordet

Om en organisme der lever i vand.