Amenoré

Del siden/ordet

Udeblivelse af menustration. Kan være arveligt betinget eller kan opstå ved overdreven motion, kraftigt vægttab etc. Længerevarende amenoré bør behandles (med hormoner) pga. risikoen for knogleskørhed.

Ames test

Del siden/ordet

En undersøgelsesmetode til vurdering af mutagene og kræftfremkaldende kemiske stoffer. Ames test er en biologisk metode hvor kemiske stoffers evne til at ændre arveanlæggene hos salmonellabakterier undersøges.

Amfetamin

Del siden/ordet

Kaldes også for Speed. Et kunstigt fremstillet rusmiddel. Det kemiske navn er 2-amino-1-fenyl-propan (C6H5CH2(NH2)CH3).

Amfetamin har en kraftig virkning på central nervesystemet. Tilbage i 30’erne blev det markedsført som et lægemiddel med opkvikkende og slankende virkning. Amfetamins virkning minder i store træk om kokains. Det har både en forside og en bagside. Først kommer euforien (rusen) derefter kommer nedturen med angst, depression og i svære tilfælde psykoser. Derudover er amfetamin afhængighedsskabende.

Amfetamin virker bl.a. ved at blokere for genoptagelsen af transmitterstoffet dopamin og samtidig stimulere udskillelsen af dopamin. Det forhøjede niveau af dopamin resulterer i en forøget stimulering af det sympatiske nervesystem (eufori m.m.).

 

AMI

Del siden/ordet

Forkortelse for Akut myokardie infakt – blodprop i hjertet.

Aminosyrer

Del siden/ordet

Aminosyrer er en gruppe organiske molekyler, der har det fælles træk at der til et kulstofatom altid er knyttet en aminogruppe (-NH2), en carboxylsyregruppe (-COOH) og et hydrogenatom (-H). Derudover er der koblet et radikal (-R). Radikalets opbygning afgør hvilken aminosyre der er tale om.

Hos mennesket findes der 20 forskellige aminosyrer. De 12 af aminosyrerne kan vi selv fremstille. De resterende 8 aminosyrer (9 for børn – histidin) skal tilføres via kosten, de er essentielle (livsnødvendige).

Tabel med aminosyrernes opbygning – klik på billedet!

kost_aminosyrestruktur3

Ammonifikation

Del siden/ordet

Den proces hvor mikroorganismer nedbryder kvælstofholdige organiske stoffer fra døde dyr, planter m.m. under fraspaltning af ammoniak (NH3). Organiske stoffer med kvælstof i kan fx være aminosyrer, DNA, RNA og ATP.

Ammonium

Del siden/ordet

Når ammoniak () opløses i vand dannes ammoniumionen (). Ammoniumionen kan optages af planterødder og inden i plantecellerne blive indbygget i bl.a. aminosyrer.

Amøbe

Del siden/ordet

Et encellet dyr. Den har ikke en fast facon og bevæger sig ved at sende udløbere ud i forskellige retninger (pseudopodier). De fleste amøber lever i hav, ferskvand eller fugtig jord, men enkelte lever som snyltere (fx dysenteriamøbe).

AMP

Del siden/ordet

Forkortelse for Adenosinmonofosfat. En kemisk forbindelse der består af nukleosidet Adenosin hvortil der er bundet en fosfatgruppe. AMP dannes bl.a. når der fraspaltes en fosfatgruppe fra ADP, en energigivende proces. Se mere under ADP og ATP.

Ampicillin

Del siden/ordet

Et kunstigt fremstillet penicillin. Virker på samme måde ved at blokere for bakteriers opbygning af cellevæg. Derved stoppes deres vækst. Bruges til at udvælge gensplejsede bakterier.

Amylase

Del siden/ordet

Amylase er et enzym der kan nedbryde stivelse. Det findes i spyt i munden (der kaldes det for ptyalin eller spytamylase) og bugspyt produceret af bugspytkirtlen.

Amylose

Del siden/ordet

Det komplekse kulhydrat Stivelse indeholder to typer molekyler; Amylose (ca. 15-30%) og Amylopektin (ca. 70-85%). Amylose består af en lang kæde af glukosemolekyler der er bundet sammen afa (1,4)-glykosidbindinger. Kæden snor sig i en spiral med 6 glukosemolekyler pr. omdrejning.

Amylose_ny