Araknofobi

Del siden/ordet

Angst for edderkopper (Ordenen Edderkopper Araneae hører til Klassen Spindlere Arachnida).

Archaebakterier

Del siden/ordet

Betegnelsen for en gruppe udviklingsmæssigt meget gamle bakterier. De lever ofte under ekstreme livsbetingelser (salt, varme etc.).

Archaeopteryx

Del siden/ordet

Archaeopteryx eller øglefugl er den ældste fjerklædte skabning man kender til. Fra forsteninger (8 fund) ved man at den levede for omkring 140 millioner år siden (juratiden). Den var på størrelse med en krage. På den ene side lignede den de nulevende fugle med sin fjerdragt og på den anden side lignede den krybdyr (på den tid – dinosaurerne) med sin lange benede hale. Selvom det stadig diskuteres regnes Achaeopteryx for at være en overgangsform mellem dinosaurerne og fuglene – et såkaldt missing link. Dermed tyder alt på at nutidens fugle stammer fra dinosaurerne.

Aromatiske-kulbrinter

Del siden/ordet

Cykliske kulbrinter med en eller flere benzenringe. Eksempler er benzen, toluen og xylen.

Art

Del siden/ordet

To individer tilhører samme art når de kan parre sig og få frugtbart afkom.

Artemisinin

Del siden/ordet

Artemisinin er et nyt lovende middel til bekæmpelse af malaria. Artemisinin udvindes fra tørrede blade af planten Artemisia annua. Den dyrkes i Vietnam og Kina.

Artemisinin virker ved at dræbe malariaparasitten i blodet. Fordelen ved Artemisinin fremfor andre anti-malariamidler som fx Chloroquin og Lariam er, at det er langt mindre giftigt, og det har næsten ingen bivirkninger.

Se mere i denne Wikipedia artikel

Arterier

Del siden/ordet

Arterier er de største blodkar i arteriesystemet (del af blodkredsløbet), de kaldes også for pulsårer. Deres funktion er at føre blod fra hjertet og ud i resten af kroppen.

Den største arterie er den store legemspulsåre, Aorta, den udspringer fra venstre hjertekammer og fører blod ud i hele kroppen. Dens indre diameter kan nå op på 5 cm når blodet fra hjertet sendes ud. En vigtig egenskab ved arterierne er derfor, at de er elastiske. På denne måde svinger det arterielle blodtryk kun mellem ca. 80 mmHg (under diastolen) og 120 mmHg (under systolen).

 

Arteriesystem

Del siden/ordet

Det arterielle system er en del af blodkredsløbet. Det har til formål at føre blodet fra hjertet ud til kapillærerne.

Arterioler

Del siden/ordet

De mindste blodkar i arteriesystemet (del af blodkredsløbet). Arteriolerne afløser arterierne og fører blodet den sidste vej ud til kapillærerne. Arteriolernes indre diameter er mindre end 0,3 mm.

Arteriolerne er omgivet af glat muskulatur, og diameteren styres via nerver fra det autonome nervesystem. På denne måde kan det styres hvor i kroppen blodet føres hen.

 

Artsbarriere

Del siden/ordet

Når arter under naturlige forhold ikke udveksler gener med hinanden, siger man at der er en artsbarriere. Denne barriere brydes i stor stil af mennesket når vi vha. genteknologi fx indfører menneskegener i bakterier.

Artsdiversitet

Del siden/ordet

Diversitet betyder mangfoldighed. Artsdiversiteten er et mål for mangfoldigheden af arter i et givent område.

Der er flere matematiske metoder til at beregne/beskrive artsdiversiteten i et område. De to vigtigste faktorer er antallet af arter og antallet af individer. Et område med høj artsdiversitet vil være kendetegnet ved, at artsantallet er højt, og at antallet af individer er jævnt fordelt på arterne.

En høj artsdiversitet i et område, er normalt et udtryk for et stabilt økosystem.

Artsrelationer

Del siden/ordet

Som det sikkert er bekendt findes der et utal af forskellige relationer mellem levende organismer fra forskellige arter. Nedenfor er nævnt nogle af dem:

 • Konkurrence
  Finder man mellem populationer/arter der udnytter de samme ressourcer. Det vil være en ulempe for begge at de skal deles om ressourcerne. Der er tale om interspecifik konkurrence når konkurrencen foregår mellem forskellige arter og der er tale om intraspecifik konkurrence når konkurrencen foregår mellem organismer fra samme art.
 • Prædation
  Når et rovdyr æder et byttedyr er der tale om prædation.
 • Parasitisme
  Når en organisme lever i eller på en anden organisme (kaldet en vært), og dette samliv er til skade for værten, kaldes det for parasitisme. I modsætning til parasitten, der vil have en ernæringsmæssig fordel, lider værten under parforholdet, og vil ofte i sidste ende bukke under.
 • Kommensalisme
  Der er tale om kommensalisme hvis en organisme har fordel af et partnerskab uden at det har nogen betydning for den anden art (hverken negativt eller posistivt).
 • Mutualisme/symbiose
  Et samliv/partnerskab mellem to organismer fra forskellige arter hvor begge får en ernæringsmæssig fordel ud af det kaldes for symbiose eller mutualisme.

 

Arveanlæg

Del siden/ordet

Populærbetegnelse der dækker over de strukturer hvori den arvelige information er gemt.

Hos mennesker og andre eukaryote organismer består arvestoffet af kromosomer. Det er strukturer der består af et langt dobbeltstrenget DNA-molekyle hvortil der er knyttet forskellige proteiner (histoner). Det er i DNA’et at den arvelige information er gemt. Kromosomerne er placeret i en cellekerne.

Hos bakterier er arvematerialet også et dobbeltstrenget DNA-molekyle. Der er ikke tilknyttet særligt meget protein, det er oftest ringformet, og det er ikke placeret i en cellekerne.

Hos virus kan det arvelige materiale bestå af enten enkeltstrenget eller dobbeltstrenget RNA eller DNA.

 

Arvemasse

Del siden/ordet

Den samlede mængde genetiske materiale hos en levende organisme. Det kaldes også et genom. Den menneskelige arvemasse er netop (feb. 2001) blevet kortlagt, dvs. man har beskrevet baserækkefølgen i kromosmernes DNA. Man mener at der er 30.000-120.000 forskellige gener (Se mere i denne artikel på Wikipedia Human Genome Project). Nu mangler man bare at finde ud af hvordan de udtrykkes…

Arytmi

Del siden/ordet

Arytmi er en medicinsk betegnelse for en forstyrrelse i hjerterytmen. Hjertet er en muskel der pumper blod rundt i kroppen. Dette styres af elektriske impulser. En forstyrrelse i det elektriske system kan resultere i at hjertet enten slår for hurtigt eller for langsomt.