Atmosfærisk luft

Del siden/ordet

Den blanding af luftarter der omgiver Jorden = atmosfæren. Atmosfæren består af ca. 78% kvælstof, 21% ilt, 0,9% ædelgasser (argon, neon, krypton m.m.) og 0,03% kuldioxid. Derudover er der vanddamp og små mængder ammoniak og ozon.

Atom

Del siden/ordet

Består af en kerne omgivet af en sky af elektroner. Kernen består af et antal protoner og neutroner, normalt i forholdet 1:1. Ved dette forhold siges kernen at være stabil, ellers er den instabil. Der findes omkring 1350 instabile kerner og 265 stabile kerner (som man kender til!).

Atom nummeret er lig antallet af protoner. Atomvægten er lig antallet af protoner + antallet af neutroner.

Ved stigende atom nr. vil der være relativt flere neutroner end protoner, dvs. kernen bliver instabil. Det er derfor i den tunge ende af det periodiske system at vi finder de fleste radioaktive stoffer.

 

ATP

Del siden/ordet

Forkortelse for Adenosintrifosfat. ATP er organismens energibærende molekyle. Til nukleosidet adenosin er bundet tre fosfatmolekyler med energirige bindinger. Når en fosfatgruppe overføres til et andet molekyle eller fraspaltes, frigøres der energi. Ved den proces omdannes ATP til ADP.

Atrazin

Del siden/ordet

Et sprøjtemiddel der blokerer for fotosyntesen og dermed dræber al plantevækst.

Attraktant

Del siden/ordet

Et duftstof som et dyr reagerer på ved at bevæge sig mod duftkilden.