Autoklavering

Del siden/ordet

Autoklavering eller dampsterilisation som det også kaldes er en desinfektionsmetode der anvendes til at sterilisere genstande fx glasvarer og vækstmedier, dvs. målet er at dræbe alle de mikroorganismer der måtte være.

Metoden er baseret på opvarmning i en trykbeholder hvor der tilføres vandddamp. Typisk foretages autoklavering i minimum 15 minutter, ved 121°C og 2 atmosfæres tryk.

Autonome nervesystem

Del siden/ordet

Autonom betyder selvstyrende. Det autonome nervesystem består af nerveceller der ligger uden for det centrale nervesystem. Det regulerer de ubevidste funktioner i kroppen specielt aktiviteten i flere af kroppens indre organer (kirtelsekretion m.m.). Det deles i det parasympatiske nervesystem og det sympatiske nervesystem.

Autoradiografi

Del siden/ordet

En fotografisk/biokemisk metode hvor stoffer der er radioaktivt mærket påvises. Der dannes et billede udfra den stråling der udsendes (Beta partikler eller gamma stråler) fra stoffet. Det kan fx være radioaktivt mærkede aminosyrer.

Autosomal

Del siden/ordet

Et gen siges at være autosomalt hvis det sidder på et kromosom der ikke er et kønskromosom, et såkaldt autosom.

Autosomal-nedarvning

Del siden/ordet

Nedarvning der er knyttet til andre kromosomer end kønskromosomerne, de kaldes også for autosomer. Modsætningen til autosomal nedarvning er kønsbunden nedarvning, hvor nedarningen er knyttet til kønskromosomerne.

Autosomer

Del siden/ordet

De kromosomer der ikke er kønskromosomer (hos os mennesker har vi 22 par homologe autosomer).

Autotrof

Del siden/ordet

Betyder selvernærende. Autotrofe organismer kan selv opbygge organiske molekyler ud fra simple uorganiske molekyler som fx. kuldioxid og vand. For at kunne gøre det har de brug for at få tilført noget energi. Udnytter de lysenergi fra solen kaldes de fotoautotrofe og udfører den proces der kaldes for fotosyntese. Nogle autotrofe organismer får energien fra kemiske stoffer og kaldes for kemoautotrofe organismer. Autotrofe organismer er producenter og er det første led i alle fødekæder. Modsætningen til autotrofe organismer er de heterotrofe organismer.

Auxiner

Del siden/ordet

Auxiner er en gruppe plantehormoner. De er nødvendige for at planten kan vokse. Auxiner fremmer cellestrækning, derfor forekommer de især i aktivt voksende organer, som fx skudspidser. Auxin dannes ud fra aminosyren tryptofan.