Becquerel

Del siden/ordet

Becquerel (Bq) er en enhed for måling af radioaktivitet, dvs. mængden af radioaktive isotoper. Den er lig med antallet af henfald pr. sekund.

Befrugtning

Del siden/ordet

Befrugtning finder sted når en hunlig kønscelle (ægcelle) smelter sammen med en hanlig kønscelle (sædcelle) og bliver til én celle, kaldet en zygote. Kønscellerne kaldes for gameter.

Zygoten er diploid, dvs. den indeholder 2 sæt kromosomer (arveanlæg), 1 sæt fra faderen og et sæt fra moderen. Zygoten udvikler sig vha. celledelinger til et nyt individ.

Begrænsende-faktorer

Del siden/ordet

Når en organismes vækst er begrænet af en bestemt faktor (fx mangel på et næringsstof) siges faktoren at være begrænsende.

Benfisk

Del siden/ordet

En artsrig klasse af fisk. De har et forbenet skelet og har oftest en svømmeblære. Kroppen er strømlinet med finner.

Benign

Del siden/ordet

Betyder godartet. En benign tumor er en svulst der ikke er ondartet (kræft).

Benzodiazepiner

Del siden/ordet

Benzodiazepiner er en gruppe psykofarmaka der anvendes mod angst og søvnforstyrrelser. Bedst kendt er stesolid og valium.

Benzodiazepiner påvirker GABA-receptorer i hjernen. Deres hæmmende effekt på nerveimpulser forstærkes hvorved der sker en begrænsning af de nerveimpulser der ellers ville kunne fremkalde angst, søvnløshed og kramper.

Der kan være kraftige bivirkninger forbundet med brugen af benzodiazepiner. Man skal passe på ikke at overskride Sundhedsstyrelsen anbefalinger. De er, at man ikke bør tage midlerne i mere end 2 uger for sovemedicins vedkommende og 4 uger for nervemedicins vedkommende.

Berigelse

Del siden/ordet

Berigelse af fødevarer er når der tilsættes vitaminer eller mineraler til fødevarer. Det er ikke noget vi er meget for i Danmark. De danske myndigheders holdning har hidtil været at der skal være et ernæringsmæssigt behov i befolkningen før der må tilsættes vitaminer og mineraler. Holdningen i de andre EU-lande er langt fra den samme. Blandt mange lande er det tilsyneladende nok at det ikke er farligt.

Bestøvning

Del siden/ordet

En bestøvning er en overførsel af pollen (støv) fra en plantes støvknap/støvdrager til et støvfang/støvvej. Der kan ske en selvbestøvning eller en fremmedbestøvning. Selvbestøvning dækker over en overførsel af pollen inden for samme blomst, samme plante eller planter med samme genotype (arveanlæg). Ved fremmedbestøvning sker overførslen mellem to planter med forskellig genotype. Bestøvningen kan foregå med vinden, insekter, fugle, pattedyr, vand m.m.

Beta-blokkere

Del siden/ordet

En type medicin der anvendes mod for højt blodtryk. I løbet af kort tid falder pulsfrekvensen, den mængde blod hjertet pumper ud pr. minut falder, hvilket medfører at blodtrykket falder. Udover af hjertepatienter bruges beta-blokkere også af bla. studerende med eksamensangst. Beta-blokkere virker ved at blokere for Beta-receptorerne, der er de receptorer som noradrenalin binder sig til i det sympatiske nervesystem.

Beta-thalassæmi

Del siden/ordet

En blodsygdom der skyldes en nedsat dannelse af hæmoglobinets beta-kæder. Den fører til blodmangel (anæmi) og overskuddet af alfa-kæder fremskynder ødelæggelsen af de røde blodlegemer. Sygdommen skyldes en eller flere mutationer på kromosom nr. 11.

Betastråling

Del siden/ordet

Radioaktiv stråling hvor der udsendes elektroner. Betastråling er ligesom alfastråling kortrækkende men intense strømme af ladede partikler. De skal indåndes eller indtages med føden for at skade organismen. Alfapartiklen er den farligste.