Biotisk

Del siden/ordet

Biotisk betyder levende. En biotisk faktor er en levende organisme der påvirker en anden organisme, fx rovdyret der æder et andet dyr. Biotisk er det modsatte af abiotisk, der er den ikke-levende del af vores omgivelser (fx vand, ilt, temperatur).