BOD

Del siden/ordet

Forkortelse for Biological Oxygen Demand. Se BI5.

Bomuld

Del siden/ordet

Bomuld er en naturfiber, der stammer fra bomuldsplanten Gossypium hirsutum. Bomuldsfibrene udvikles i plantens frugter. Når disse hvide “bolde” åbner, kan man se de vat agtige hvide fibre.

Bonitet

Del siden/ordet

Bonitet kan oversættes med ydeevne eller dyrkningsværdi. Det kan både bruges om jord- og vandkvalitet.

Bonsai

Del siden/ordet

Bonsai eller bonzai er en måde at dyrke buske og træer på så de udvikler sig til dværgplanter. Dyrkningsformen stammer fra Kina og Japan.

Botulisme

Del siden/ordet

Botulisme, også kendt som pølseforgiftning, er en forgiftningstilstand, der skyldes et nervetoksin produceret af bakterien Clostridium botulinum.

Der er tre måder at få botulisme på:

  1. Toksinet indtages med fordærvet mad
  2. Toksinet produceres fra et sår, der er inficeret med baktierien
  3. Der indtages/indåndes sporer af bakterien, hvorefter den formerer sig i tarmen og udskiller toksinet.

Botulisme toksinet er et af de kraftigste giftstoffer, man kender. Toksinet påvirker nervesystemet, ved at hæmme frigivelsen af acetylcholin i synapserne. Efter få dage optræder symptomer som lammelser, og i svære tilfælde lammes åndedrætsmusklerne og døden indtræder.