Bægerblade

Del siden/ordet

Blomstens bægerblade er normalt små grønne blade der omkranser kronbladene og beskytter blomsterknoppen. Bægerbladene kan dog godt have flotte farver. Sammen med kronbladene udgør de blomstens bloster.

Bænkebider

Del siden/ordet

Bænkebidere er et krebsdyr (Crustacea), og er nært beslægtet med krabber, hummere og rejer. De er de eneste krebsdyr der har tilpasset sig et liv udelukkende på land. Bænkebidere hører til ordenen Isopoda (storkrebs) og underordenen Oniscoidea. Der er beskrevet mere end 3.500 forskellige bænkebiderarter i verden. I Danmark findes der 27 forskellige arter.

Bænkebidere lever som nævnt udelukkende på land, men de kræver en høj luftfugtighed, så de foretrækker fugtige steder. De er nataktive og lever af plantedele. Kuglebænkebideren (Armadillidium cinereum) ruller sig sammen når den bliver truet.

Bæredygtig-udvikling

Del siden/ordet

Brundtland-kommissionen definerede bæredygtig udvikling, som en udvikling der imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov.

En bæredygtig udvikling er et meget bredt begreb og omfatter både sociale, økonomiske miljømæssige dimensioner og globale og lokale udviklingsperspektiver.

Bæreevne

Del siden/ordet

Også kaldet bærekapacitet. Det antal dyr pr. arealenhed der kan eksistere et bestemt sted (økosystem) år efter år.

Der kan være mange faktorer der influerer på et områdes bæreevne. Klimaet vil oftest have den største betydning. Andre faktorer kan være fødemængde, rovdyr, plads, smitsomme sygdomme m.m. Disse faktorer omtales ofte som begrænsende faktorer.