Charles Darwin

Del siden/ordet

Engelsk naturforsker (1809-1882) der grundlagde den moderne evolutionsteori (udviklingslæren). Den redegjorde han bla. for i sin kendteste bog “Arternes Oprindelse” (1859).

Teorien går i sin væsentlighed ud på at arter er foranderlige og er under en konstant udvikling. Arternes udvikling mente han var styret af en naturlig selektion (udvælgelse), hvor de individer der er bedst tilpasset et givent miljø vil have en større chance for at overleve og dermed i højere grad bidrage med afkom til næste generation. Darwins teori gjorde op med datidens opfattelse af at hver enkelt art er uforanderlig, skabt en gang for alle (af Gud).

Grundlaget for Darwins teori kom fra hans studier på en 5 år lang jordomrejse med H.M.S Beagle. Han lavede både biologiske og geologiske undersøgelser og på denne måde kunne han drage paralleler mellem det tidligere og nutidige dyreliv. Han kunne således påvise at nogle arter uddør (fossiler) og at nye opstår. Denne udviklingsproces mente han altså skyldes en naturlig selektion eller “Survival of the fittest” (overlevelse af de bedst egnede) som han også kaldte det.

Chiasmata

Del siden/ordet

Korsdannelse. Navnet på de strukturer der dannes når de homologe kromosomer laver overkrydsning i meiosen.

Chlamydia

Del siden/ordet

Chlamydia er topscoren blandt kønssygdomme herhjemme. Der påvises omkring 24.000 tilfælde herhjemme (Sundhedguiden.dk – 2015), men det reelle tal ligger snarere omkring det dobbelte. Mange af dem der bliver smittet behandles/opdages aldrig.

Chlamydia skyldes bakterien Chlamydia trachomatis. Den giver anledning til betændelsestilstande i underlivsregionen. Hos mænd er det især betændelse af bitestiklerne og hos kvinder er det oftest en betændelse i æggelederne. Symptomerne er udflåd og smerter, men i mange tilfælde er man “lykkelig” uviden om at man har været inficeret med chlamydia-bakterien. Det er uheldigt da følgevirkningerne af en chlamydia-infektion kan være sterilitet.

Chlormequat

Del siden/ordet

Chlormequat er et vækstregulerende middel, en såkaldt stråforkorter. I perioden 2010 til 2014 blev der solgt og anvendt mellem 55.000 og 370.000 kg pr. år.

Chlormequat anvendes i kornmarker til at reducere længden af den nederste del af strået (Chlormequat blokerer dannelsen af Gibberellin), derved øges stråets styrke sådan at kornet bedre kan modstå vind og vejr. I sidste ende sikres et større høstudbytte. Chlormequat anvendes også til at hæmme væksten af pæretræer, prydplanter m.m.

Det store forbrug af Chlormequat vækker bekymring, da det har vist sig at Chlormequat kan genfindes i kornproduktur og decideret ophobes i pæretræer. Dyreforsøg tyder på at Chlormequat kan nedsætte forplantningsevnen hos dyr. Kan det også ske hos mennesker? – Køb økologisk hvis du vil være fri for risikoen.

Chordater

Del siden/ordet

En dyregruppe bestående af sækdyr, trævlemunde og hvirveldyr. De har alle en rygstreng (chorda dorsalis)

Chromatografi

Del siden/ordet

En metode til at adskille stoffer fra hinanden. Oprindeligt blev den brugt til at adskille farvestoffer fra grønne blade (chroma=farve). I dag skelnes mellem følgende typer chromatografi:

  • Papirchromatografi
  • Tyndtlagschromatografi
  • Søjlechromatografi
  • Gaschromatografi

Princippet ved chromatografi er, at en væske eller gas føres henover et medie fx papir eller en gel. Stofferne i væsken eller gassen tilbageholdes i forskellig grad alt efter molekylestørrelse, ladning etc. På denne måde skilles stofferne fra hinanden.