Ciliater

Del siden/ordet

Stor gruppe af encellede dyr. De har cilier på overfladen som de bruger til at bevæge sig med. De har også en “mund” samt en kontraktil vakuole der pumper affaldsstoffer og vand ud af cellen.

Citronsyrecyklus

Del siden/ordet

Kaldes også for Krebs’ cyklus. Det er en cyklus af biokemiske processer der er en vigtig del af den aerobiske nedbrydning af næringsstoffer – også kaldet for respirationen. Den foregår i cellens mitokondrier.

Hvad sker der i citronsyrecyklus’en?
Ind i cyklus’en kommer hele tiden stoffet Acetyl coenzym A der bl.a. består af 2 kulstofatomer. Det kobles sammen med en forbindelse der består af 4 kulstofatomer og danner en 6-kulstof forbindelse. Denne forbindelse nedbrydes via forskellige processer igen til 4-kulstof forbindelsen. Se figuren nedenfor.

citronsyrecyklus

Som det ses af figuren er der to vigtige ting at hæfte sig ved:
1. Der sker en fraspaltning af 2 kulstofatomer pr. runde (som kuldioxid)
2. Der sker en oxidation hvor der overføres brint (og elektroner) fra kulstofforbindelserne til nogle coenzymer der hermed bliver reducerede (og energirige).

Det vigtigste ved citronsyrecyklus’en er at der dannes energirige reducerede coenzymer der i elektrontransportkæden (også kaldet for respirationskæden) fører til dannelsen af ATP.