Co-metabolisme

Del siden/ordet

Co-metabolisme beskriver det fænomen, at nedbrydningen af et organisk stof, fx et pesticid, er afhængig af tilstedeværelsen af et andet organisk stof, der fungerer som den primære kulstof- og energikilde for den nedbrydende organisme (bakterie etc.).

Det stof der bliver co-metaboliseret indgår ikke som energi- eller kulstofkilde, men bliver alligevel nedbrudt helt eller delvist af de enzymer, der dannes ved organismens omsætning af det primære substrat.

Co-metabolisme er utrolig vigtig for den delvise eller fuldstændige nedbrydning af ellers svært nedbrydelige stoffer som fx PAH og PCB.

Coccidiostatika

Del siden/ordet

Coccidiostatika er et lægemiddel mod parasitter. Det tilsættes foder til især høns. Det hører til gruppen af antimikrobielle vækstfremmere.

Coccoid

Del siden/ordet

Kugleformet, kuglelignende. Fx om bakteriers form.

Codominant

Del siden/ordet

To alleler (to udgaver af et gen) siges at være codominante hvis de begge kommer til udtryk i fænotypen. I AB0-blodtypesystemet er allelerne A og B codominante, mens 0 er recessivt (vigende).

Coelemater

Del siden/ordet

Dyr der har en kropshule (coelom). Kropshulen rummer bl.a. nyrer og kønskirtler. Eksempler på dyregrupper med kropshule: Bløddyr, ledorme, leddyr, svampe, pighuder og hvirveldyr. Se også under Acoelemater.

Coelom

Del siden/ordet

En kropshule. Udviklingen af en kropshule menes at være en tilpasning til bevægelse hos dyr. Kropshulen adskiller de indre organer fra musklerne i kropsvæggen. Derved bliver bevægelse af organismen uafhængig af bevægelse af de indre organer. Coelemater er dyr der har et coelom/kropshule.

Coevolution

Del siden/ordet

Betegnelsen for en gensidig evolutionær udvikling af to arter. De to arter er forbundet af en økologisk artsrelation.

I sådanne relationer vil hver art yde et selektivt pres på den anden part. Evolutionære ændringer hos den ene art vil således resultere i modsvarende ændringer hos den anden art. Typiske eksempler på fænomener der undergår coevolution omfatter fx:

  • Blomsters nektarier og munddelene hos de insekter der bestøver blomsterne.
  • Parasitters evne til at etablere en infektion og deres værters resistens/immunreaktioner.
  • Rovdyrs angrebsstrategier og deres byttedyrs undvigestrategier.

Cofaktor

Del siden/ordet

Mange enzymer indeholder en lille del der ikke er opbygget af aminosyrer, men som er nødvendig for at enzymet kan virke. Dette kaldes for en Cofaktor.

Det kan være et uorganisk stof som fx metalioner (jern, zink m.m.). Det kan også være et organisk stof der reagerer aktivt med det stof der skal omdannes, i det tilfælde kaldes det for et Coenzym. Mange coenzymer stammer fra vitaminer der er optaget i kroppen.

Cortisol

Del siden/ordet

Cortisol er et steroidhormon der produceres i binyrebarken. Produktionen styres af hypothalamus og hypofysen via de overordnede hormoner CRH (corticotropin releasing factor) og ACTH (Adreno Cortico Trope Hormon).

Cortisol har mange forskellige funktioner. Den vigtigste er at det stimulerer nedbrydningen af protein i fx musklerne samt den videre omdannelse af aminosyrer til glukose og videre til glykogen (foregår i leveren). I den forbindelse vil man se at koncentrationen af glukose i blodet stiger. En anden virkning er at oplagringen af fedt i fedtdepoterne øges.

Cortisol har desuden en hæmmende virkning på betændelsestilstande og reaktioner i immunforsvaret.

Coumarin

Del siden/ordet

Coumarin eller kumarin er en hvidlig krystallinsk forbindelse (C9H6O2) med en vanilleagtig duft. Det udvindes fra forskellige planter, fx Tonka bønner og Mark stenkløver.

Pga. vanilleduften anvendes coumarin i parfumer, og som tilsætningsstof i vanille af dårlig kvalitet.

Coumarin har en blodfortyndende virkning og anvendes derfor til antikoagulationsbehandling. Coumariner benævnes også vitamin K-antagonister, fordi de hæmmer den vitamin K afhængige dannelse af koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X i leveren.

Coumarin kan også omdannes til en række fluorescerende intense grøn-gule farvestoffer, der bla tilsættes benzin, diesel og fyringsolie, sådan at eventuelle udslip kan spores.

COX

Del siden/ordet

Forkortelse for Cyclooxygenase. Et enzym der omdanner (oxiderer) n-6 fedtsyren arachidonsyre til en række forskellige typer eicosanoider (prostaglandiner, thromboxaner og prostacycliner).

Der findes to typer cyclooxygenaser: COX-1 og COX-2. COX-1 findes konstant i mange typer væv, og de eicosanoider det danner er ansvarlige for beskyttelsen af mavens slimhinde, nyrens funktion m.m. COX-1 kaldes populært for det gode COX.

COX-2 dannes som respons på forskellige inflammatoriske stimuli, og de eicosanoider der dannes er skyld i betændelsestilstande. Det kaldes derfor også for det skadelige COX.

Ældre traditionelle smertestillende midler af NSAID-typen (non-steroide antiinflammatoriske stoffer) virker ved at hæmme både COX-1 og COX-2. Denne brede virkning kan være uheldigt for fx maven. Med de nye smertestillende midler COX-2 hæmmere slipper man for disse bivirkninger. desværre er de også væsentlig dyrere!