Creutzfeldt-Jakob

Del siden/ordet

Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD) er en hjernesygdom der rammer mennesker. Den skyldes en ophobning af nogle bestemte typer proteiner såkaldte prion-proteiner (PrP) i hjernen og den forlængede marv. Ophobningen medfører at nervecellernes kommunikation forstyrres og symptomerne vil være demens, nedsat koordinationsevne m.m.

CJD kan deles i tre former: En arvelig, en erhvervet og en spontant opstået form. Specielt den erhvervede er i søgelyset i disse år pga. risikoen for overførsel af Prion-protein via inficeret kød fra køer med kogalskab. CJD omtales ofte som den menneskelige variant af kogalskab/BSE.