Cyanocobalamin

Del siden/ordet

Det samme som Vitamin B12 eller Cobalamin. Det er en gruppe B-vitaminer der indeholder Cobolt. Cobalamin findes i animalske produkter, bl.a. ost og mælk. Vores behov er ret lille, men vitaminet er vigtigt for dannelsen af myelin (omkring nerveceller), røde blodlegemer og er i det hele taget vigtigt for vækst og udvikling.

Cyklisk-AMP

Del siden/ordet

Et messenger molekyle der findes inden i celler. Det dannes når et hormon binder sig til et “receptor site” på overfladen af cellemembranen. Denne binding resulterer i at et enzym (adenyl cyclase) omdanner ATP til cyklisk AMP. Cyklisk AMP aktiverer derefter de biokemiske processer der skal sættes i gang af det pågældende hormon. Et eksempel på et hormon der bruger denne mekanisme er adrenalin.

Cystisk fibrose

Del siden/ordet

En arvelig sygdom der nedarves recessivt. Den skyldes en mutation (en fejl) i et gen på kromosom nr. 7.

Genet koder for et membranprotein. Dette protein er ansvarlig for transporten af chlorid ioner ind i luftvejens og tarmens kirtelceller. Ved cystisk fibrose mangler proteinet og som et resultat heraf dannes der en tyk klæbrig slim. Slimen ophobes i lungerne og giver en øget risiko for infektioner i lungerne. Manglen på proteinet påvirker også udskillelsen af fordøjelsesenzymer fra bugspytkirtlen. Udskillelsen bliver nedsat med en mindre effektiv fordøjelse til følge.

Cytochrom

Del siden/ordet

Et protein med en jernholdig profyrinring som prostetisk gruppe. En enkelt af cytochromerne indeholder også kobber. Cytochromernes funktion som elektrontransportører i respirationskæden er knyttet til jerns evne til reversibelt at veksle mellem jern(II)- og jern(III)ioner. Cytochromerne er lokaliseret i cellens mitokondrier.

Cytokiner

Del siden/ordet

En gruppe stoffer der dannes af celler i immunforsvaret. Stofferne er signalstoffer der overfører “beskeder” mellem celler. Interleukiner er eksempler på sådanne stoffer.

Cytokininer

Del siden/ordet

En gruppe er. De fremmer celledeling, og har en vigtig rolle i udviklingen og væksten af knopper. Den bedst kendte naturlige cytokinin er Zeaxanthin.

Cytoplasma

Del siden/ordet

Cytoplasma er en vandig substans inden i celler.

Cytoplasma indeholder en lang række celleorganeller, uopløselige affaldsstoffer, depotstoffer m.m. Opløst i cytoplasma finder man alle de kemiske stoffer der er fundamentet for alt liv. Det kan være ioner og små molekyler som fx salte, sukker, aminosyrer, fedtsyrer, nukleotider, vitaminer og gasser.

Udover at opbevare vigtige kemiske stoffer er cytoplasmaet også stedet hvor vigtige biokemiske processer foregår. Den kendteste er uden tvivl glykolysen. Her nedbrydes glukose til pyrodruesyre uden brug af ilt og der produceres noget energi (2 mol ATP for hvert mol glukose).

Cytosin

Del siden/ordet

En kvælstofholdig base. Den indgår i opbygningen af både DNA og RNA. Cytosin (C) baseparrer altid med guanin (G).

Cytosol

Del siden/ordet

Den vandige substans der er tilbage i en celle, når celleorganeller og andre partikler er fjernet fra cytoplasma.

Cytostatisk

Del siden/ordet

Om stoffer der hæmmer cellers vækst og deling.