Dafnier

Del siden/ordet

Dafnier (Cladocera) er en orden af 2-3 mm lange gennemsigtige småkrebs. Den har et hætteformet hovedskjold og en kort krop der er omgivet af en toklappet skal. På hovedet sidder bl.a. et par kraftige antenner der bærer fjerformede børster. De sørger med deres rytmiske bevægelser for dafniernes hoppende svømning opad. Deres ben bruges til at filtrere vandet igennem for føde.

magna

Dafnier lever i ferskvand, især i små damme eller i bredzonen af søer og vandløb. De lever af alger, flagellater, bakterier m.m. Til gengæld ender de ofte som foder for akvariefisk.

De fleste af individerne i en “dafniesuppe” er hunner der forplanter sig ved jomfrufødsel (parthenogenese), dvs. æg i hunnernes rugehule udvikles uden der sker en befrugtning. Henad efteråret udvikles der også hanner. De befrugter såkaldte hvileæg fra hunnerne, og efter en hvileperiode (fx vinterperioden) dannes næste års generation af dafnier.

Et flot materiale om dafnier findes på internetadressen: http://www.dafnier.dk/

Darwin’s-finker

Del siden/ordet

Da den engelske naturforsker Charles Darwin besøgte Galapagos øerne i 1830’erne fandt han en lang række dyr og planter der ikke fandtes andre steder i verden, bl.a. en række forskellige finker (fugle).

På grund af mange fælles kendetegn, mente han at der måtte være et nært slægtskab imellem de forskellige finkearter. Specielt deres næb var interessante. Nogle havde små næb, nogle havde papegøjelignende, nogle havde buede, nogle havde kraftige næb. Alle næb havde dog den samme farve.

Darwin mente at de forskellige arter alle stammede fra én oprindelig art der havde forvildet sig ud til øerne fra Sydamerika. Den oprindelige population blev splittet ud på de forskellige øer, og på grund af de forskellige livsbetingelser på øerne udviklede de sig forskelligt. Nogle udviklede store kraftige næb, tilpasset til at knække frø, andre udviklede små spidse næb, der kunne bruges til at fange insekter med. Vandet har virket som en fysisk og psykisk barriere for dem, så de reelt har været isoleret fra hinanden.

På Galapagos findes der 13 forskellige arter af Darwins finker og på den nærliggende Coco Island findes der endnu en, ialt 14. De hører til Geospizinae, en underfamilie til familien af finker. Nedenfor er en oversigt over de 14 arter:

Ground finches
Geospiza scandens
Geospiza conirostris
Geospiza fuliginosa
Geospiza fortis
Geospiza magnirostris
Geospiza difficilis

Tree finches
Camarynchus parvulus
Camarynchus pauper
Camarynchus psittacula
Cactospiza pallidus
Cactospiza heliobates
Vegetarian Finch
Platyspiza cassirostris

Warbler Finch
Certhidea olivacea

Coco Islands Finch
Pinaroloxias inornata

Darwinisme

Del siden/ordet

Darwinisme er en trosretning indenfor udviklingslæren (evolutionsteorien). En Darwinist er en person der tror på at arternes udvikling kan beskrives med udgangspunkt i Charles Darwins teorier.