Delation

Del siden/ordet

En type kromosom mutation hvor en del af et kromosom mangler.

Demens

Del siden/ordet

Demens er en hjernesygdom. 80.000-100.000 danskere er ramt af sygdommen. Det er især ældre mennesker der rammes. Sygdommen resulterer i en svækkelse af hjernens funktioner, hvilket påvirker hukommelse, koncentrationsevne, sprog, orienteringsevne m.m. i en negativ retning.

Der skelnes mellem to typer demens: Alzheimers demens og kredsløbsbetinget demens (kaldes også vaskulær demens). Alzheimers demens er kendetegnet ved at hjernecellerne langsomt går til grunde. Vaskulær demens skyldes forsnævringer af blodårerne i hjernen, derved rammes man af en masse små blodpropper.

Denitrifikation

Del siden/ordet

En proces hvor forskellige typer denitrificerende bakterier omdanner nitrat (NO3) til frit atmosfærisk kvælstof (N2 eller NOx).

Denitrifikationen foregår kun under iltfattige forhold. Til bakteriernes respiration udnytter de i stedet den ilt, der er gemt i nitrat, hvormed kvælstof eller kvælstofilter frigives.

Deoxyribose

Del siden/ordet

Deoxyribose er et sukkerstof der indgår i DNA. Deoxyribose er en pentose, dvs. den består af 5 kulstofatomer hvortil der er knyttet H-, O- og OH-grupper. I RNA er Deoxyribose erstattet af Ribose der også er en pentose.

Deposition

Del siden/ordet

Det samme som deponering. Fx om afsætning af partikler fra luften på fx huden.

Depression

Del siden/ordet

Depression er en sygdom i hjernen. Den skyldes, at der opstår en ubalance i flere af hjernens signalstoffer.

Depressionen kan kan skyldes flere ting. Udløsende faktorer kan være stress, psykologiske belastninger, misbrug, andre sygdomme m.m. Depression er en almindelig sygdom. Ca. 15% af alle mennesker får en depression i løbet af deres liv. Kvinder bliver ramt dobbelt så hyppigt som mænd.

Diagnosen “Depression” stilles på baggrund af Verdenssundhedsorganisationen WHOs internationale diagnosesystem. Via et skema scores de symptomer man oplever, og derudfra kan lægen skelne mellem let, moderat og svær depression. Symptomerne skal have været til stede vedvarende gennem mindst 14 dage.

 1. Depressive kernesymptomer
  • nedtrykthed
  • nedsat lyst eller interesse
  • nedsat energi eller øget træthed
 2. Depressive følgesymptomer
  • nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • tanker om død eller selvmord
  • tænke- eller koncentrationsbesvær
  • agitation eller hæmning
  • søvnforstyrrelser
  • appetit- og vægtændring

Let depression: Man har mindst 2 symptomer fra A + mindst 2 fra B.
Moderat depression: Man har mindst 2 symptomer fra A + mindst 4 fra B.
Svær depression: Man har alle 3 symptomer fra A + mindst 5 fra B.

Læs mere om depression på Netdoktors emneside om depression.

Desmosomer

Del siden/ordet

Desmosomer er nogle båndlignende proteinstrukturer, der ligger i mellem celler og holder dem tæt sammen. De er en slags celleklister.

Detektionsgrænse

Del siden/ordet

Den mindste koncentration af et stof der kan måles og angives med en bestemt grad af sikkerhed.

Detritus

Del siden/ordet

Rester af døde dyr, planter og andre levende organismer. Dyr der lever af detritus kaldes for detritusædere. De indgår i det der kaldes for detritusfødekæder og detritusfødenet. Det detritus der ikke kan nedbrydes kaldes for humus.