Dialyse

Del siden/ordet

Adskillelse af stoffer ved hjælp af en membran. Kun molekyler under en bestemt størrelse kan passere.

Dialyse bruges bl.a. når nyrerne ikke fungerer ordentligt. Ved dialyse kan blodet renses for affaldsprodukter som fx urinstof.

Diarré

Del siden/ordet

De fleste af os har prøvet det…
I stedet for en fast afføring så “løber” det ud af os.

Den tynde vandige konsistens skyldes, at vand ikke i tilstrækkelig grad bliver genoptaget i tyktarmen. I løbet af en dag tilføres der mange liter vand til vores tarmsystem for at fordøjelsesprocesserne kan forløbe optimalt. Det er vigtigt at dette vand genoptages ellers mister vi for meget vand.

Der kan være mange årsager til diarré. Den hyppigste er infektioner. Bakterier som fx salmonella kan irritere slimhinden i tyk- eller og tyndtarmen. Herved forstyrres vandoptagelsen og væskeindholdet i afføringen bliver forhøjet.

Diastolisk-blodtryk

Del siden/ordet

Det diastoliske blodtryk opstår når hjertet slapper af efter at have pumpet en “ladning” blod ud. Det fyldes igen med blod klar til endnu en sammentrækning. Trykket er det tryk blodet udøver på hjertets indervæg. Det ligger normalt på 80 mmHg hos yngre raske personer. Når trækker sig sammen kaldes blodtrykket for det systoliske blodtryk.

Differentiering

Del siden/ordet

Når der påvises eller udvikles forskelle.

I pædagogisk sammenhæng taler man fx om elevdifferentiering når undervisningen tilrettelægges så den passer til hver enkelt elevs faglige niveau og behov.

I cellebiologisk sammenhæng tales der om differentiering af celler når der udvikles forskellige celle-, vævs- og organtyper ud fra en oprindelig ensartet celletype – en stamcelle. Denne udvikling sker allerede i fosterstadiet.

Diffusion

Del siden/ordet

Bevægelse af molekyler i luft eller vand, fra et sted med høj koncentration til et sted med lav koncentration. Der sker med andre ord en udligning af koncentrationsforskellen. Diffusion er en passiv transportproces.

Dingo

Del siden/ordet

Dingoen (Canis dingo) er en vild hund, der lever i Australien.

Dinoflagellat

Del siden/ordet

Dinoflagellater er en gruppe phytoplankton/mikroalger der bl.a. er karakteristisk med sine to flageller der får dem til at “spinde” rundt. Der kendes flere tusinde forskellige arter. De fleste er encellede, men nogle danner kolonier.

Nogle dinoflagellater lever i et synergistisk forhold med koraldyr. De sørger for fotosynteseprodukter og koraldyrene sørger for næringsstoffer og beskyttelse.

Andre dinoflagellater kan danne giftstoffer. Dinoflagellaten Gonyaulax catenella producerer nervetoksinet saxitoxin der er blandt de allerkraftigste giftstoffer man kender til. Via opkoncentrering i muslinger og indtagelse af mennesker kan saxitoxin føre til lammelser og åndredrætsbesvær og i værste fald død.

Diploid

Del siden/ordet

En diploid celle har dobbelt kromosombesætning. Fx vores egne kropsceller.

Divergent-udvikling

Del siden/ordet

En udvikling henimod forskelligartethed.

Et eksempel er Darwins finker på Galapagos øerne. Man mener at én oprindelig art finker strandede på Galapagos øerne og at de på grund af de forskellige levevilkår på øerne efterhånden udviklede sig til 13 forskellige arter.

Divergent udvikling er i modsætning til konvergent udvikling.