Dobbelthelix

Del siden/ordet

DNA er et eksempel på et molekyle med en dobbelthelix struktur.

DNA er normalt dobbeltstrenget. De to strenge af nucleinsyrer er koblet sammen ved hjælp af hydrogenbindinger ved det der kaldes for baseparring. Strengene er antiparrallele, dvs. de vender modsat hinanden. De er snoet omkring hinanden som en spiral (helix).

Dominante-alleler

Del siden/ordet

At dominere er at herske over noget. Alleler er forskellige udgaver af det samme gen. Dominante alleler er udgaver af et gen, der dominerer over andre udgaver af genet, de sidstnævnte udgaver/alleler siges at være recessive eller vigende. Det vil være det dominante allel der kommer til udtryk i organismens fænotype.

Husk på at vi normalt har to udgaver af alle vores gener, da vi har fået et sæt gener fra hver af vores forældre. Genudgaverne er placeret på hver deres ensudseende kromosom. Det enkelte gen kaldes for et allel. Der kan være forskellige udgaver af alleler. Se også under recessive alleler.

Doping

Del siden/ordet

Den officielle definition på doping (Team Danmark og IOC’s):

“Ved doping forstås tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til den Internationale Olympiske Komités liste over forbudte stoffer.

Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelse af sådanne stoffer i urin- eller blodprøver, samt anvendelse af metoder til at ændre analyseresultatet af en urinprøve eller blodprøve er forbudt”.

Se mere på Anti Doping Danmarks hjemmeside

Dorsal

Del siden/ordet

Det der vender mod ryggen. Modsat ventral, det der vender mod bugen/maven.

Downs syndrom

Del siden/ordet

Eller mongolisme er en arvelig sygdom hvor antallet af kromosomer i cellerne afviger fra det normale (aneuploidi). I stedet for to af kromosom nr. 21 er der tre. Dvs. istedet for de normale 46 kromosomer er der 47 kromosomer i cellerne.

Det ekstra kromosom medfører en udvikling der er kendetegnet ved et mongolidt udseende og en nedsat intelligens.