Drivhuseffekt

Del siden/ordet

Drivhuseffekten er det fænomen, at noget af det sollys der kastes tilbage fra jordoverfladen, fanges i jordens atmosfære og fører til en opvarmning af jorden (og dermed gør den til et behageligt sted at være…). Det er det samme der sker i et drivhus – der af navnet.

En del af den stråling fra solen der rammer jorden har kort bølgelængde. Når strålerne rammer jordoverfladen reflekteres de som langbølgede stråler. Disse stråler kan absorberes af forskellige gasser i atmosfæren. Det er fx vanddamp, kuldioxid og methan. De kaldes også for Drivhusgasser. Resultatet af absorberingen er en opvarmning af atmosfæren.

Drivhuseffekten sørger for at jordens gennemsnitstemperatur ligger på omkring 15°C. Var der ikke nogen drivhusgasser i atmosfæren ville gennemsnitstemperaturen ligge på -18°C! – og livet som vi kender det på jorden ville være en umulighed.

Der er de sidste 100 år registreret en global temperaturstigning på 0,7°C. Det lyder ikke af meget, men fortsætter tendensen kan det føre til nogle katastrofale klimaændringer. Det er bredt accepteret at hovedskurken for den globale opvarmning er mennesket. Der er sket en kraftig stigning i udledningen af kuldioxid via forbrændingen af fossile brændstoffer samt et øget udslip af methangas fra husdyr, lossepladser m.m.

Et andet bidrag til de observerede klimaændringer kan være en naturlig ændring af Solaktiviteten.

Droge

Del siden/ordet

Råvare eller halvfabrikata der stammer fra dyr eller planter. Beregnet til fremstilling af f.eks. naturlægemidler.

Dronte

Del siden/ordet

Dronten (Raphus cucullatus), også kaldet for Dodo, er en nu uddød fugl der levede på Mauritius. Den blev opdaget i 1598 af Portugisiske sømænd og allerede i 1681 måtte den sidste Dronte lade livet. Dronten var en plump fugl der ikke kunne flyve, og med sin 20 kg kødfulde krop var den en uimodståelig fristelse for de sultne sømænd.

Det korte dødelige bekendtskab med mennesket har givet anledning til citatet: “Dead as a Dodo”.

 

Drøvtygger

Del siden/ordet

Drøvtyggere (Ruminantia) er planteædende pattedyr, der har et komplekst fordøjelsessystem. De tygger bl.a. føden flere gange, og mikroorganismer i deres maver nedbryder cellulose fra planteceller, derved gøres energien i cellulosen tilgængelig for drøvtyggeren. Gruppen af drøvtyggere omfatter: Køer, får, hjorte, giraf m.fl.