Dyrecellen

Del siden/ordet

Dyrecellen er den mindste enhed som alle dyr er opbygget af. Ligesom celler fra planter, svampe og protister (alger, encellede dyr m.fl.) er dyreceller Eukaryote celler, dvs. arveanlæggene er samlet i en cellekerne. Bakterier er Prokaryote celler, hvor arveanlæggene findes frit i cytoplasma.

I forhold til de andre eukaryote celler er dyrecellen karakteriseret ved, at den ikke har cellevæg og grønkorn. Den har til gengæld centrioler, det har svampe- og planteceller ikke.

Se mere på Bioweb’s sider om cellebiologi: http://www.bioweb.dk/studierum.php?viewCat=3