E. coli

Del siden/ordet

E. coli er en forkortelse for Escherichia coli. En gramnegativ stavformet bakterie. Den er almindeligt forekommende i tarmen men findes også frit i naturen.

Ea

Del siden/ordet

EA er et symbol for aktiveringsenergi.

Ebbe

Del siden/ordet

I vandområder med tidevand er det den 6 timers periode hvor vandstanden er faldende eller hvor det allerede er blevet lavvande. I modsætning til flod.

Ebola-virus

Del siden/ordet

Ebola virus er kendt fra filmen Outbreak med bl.a. Dustin Hofmann. Den er en af de mest dødelige virus man kender. Feber, hovedpine og muskelsmerter bliver i løbet af nogle få dage afløst af massive indre blødninger. Man forbløder simpelthen.

I modsætning til hvordan det skildres i filmen tyder alt på at Ebola kun smitter gennem personlig kontakt.

Ebola virus hører til gruppen af filovirus. Der kendes flere forskellige typer Ebola virus, de fleste er meget dødelige overfor mennesker og aber. Navnet Ebola har virus’en fået fra den flod i Zaire hvor den først blev opdaget. Ebola er primært fundet i Central Afrika. Man har endnu ikke kunne producere en effektiv vaccine der kan beskytte mennesker mod denne dødelige sygdom.

I starten af 2014 udbrød der en ebola epidemi i vestafrika (Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Senegal m.fl.). Se mere om den på dr.dk.

Edderkopper

Del siden/ordet

Edderkopper (Araneida) er en orden af spindlere. For- og bagkrop er adskilt af en dyb indsnøring. De har 4 par ben.

Alle edderkopper er rovdyr. Det er specielt insekter der må lade livet. Jagtedderkoppen lever i huler og løber sit bytte op. Husedderkoppen fanger sit bytte i et fint spundet net.

Eddike

Del siden/ordet

Eddike er fortyndet eddikesyre.

Eddikesyre

Del siden/ordet

Ethansyre (CH3COOH). En organisk syre der dannes ved iltning af ethanol (alkohol), fx i vin. Eddike er fortyndet eddikesyre.

EDTA

Del siden/ordet

Forkortelse for Ethylendiamin tetraacetat. Det er en meget effektiv kompleksbinder af specielt divalente (2+) metalioner. EDTA laver lettest kompleks med Fe(III), derefter følger komplekser med Hg(II) > Cu(II) > Ni(II) > Pb(II) > Zn(II) > Co(II) > Cd(II) > Fe(II) > Mn(II) > Mg(II) > Ca(II).

EDTA blev oprindeligt fremstillet til at binde kalk i maling og siden har det været en væsentlig ingrediens i formuleringen af vaskemidler m.m. EDTA anvendes også til at lave vækstmedier til planter og alger. EDTA virker som en buffer, hvor mængden af livsnødvendige metalioner bundet til EDTA står i ligevægt med koncentrationen af frie metalioner. Dermed sikres planter og alger hele tiden en optimal optagelse af metalioner.

EDTA’s evne til at binde metalioner har ført til en omstridt brug af EDTA til at standse og mindske åreforkalkning. EDTA føres ind i blodbanen og kalken i åreforkalkningerne bindes og føres bort og udskilles via urinen.

EEG

Del siden/ordet

Forkortelse for Elektroencefalogram. En vigtig metode til at diagnosticere sygdomme i hjernen. Hjernens elektriske aktivitet registreres og spændingsforskellen optegnes på kurveform.

Effektkoncentration

Del siden/ordet

Forkortes også EC (Effect Concentration). En effektkoncentration er den koncentration hvor en ikke-dødelig effekt af fx et kemisk stof kan iagttages på forsøgsdyr. En EC50-værdi er den koncentration hvor den effektparameter der måles på har ramt 50% af forsøgsorganismerne.

Efferent

Del siden/ordet

Betyder fraførende. Efferente blodkar fører blod bort fra fx hjertet. I modsætning til Afferent.

Eg

Del siden/ordet

Eg er en slægt af træer der hører til bøgefamilien (Quercus på latin). I danske skove kender vi Stilkegen, Vinteregen og Rødegen. Frugten hos egetræer kaldes for agern.

Egern

Del siden/ordet

Egern er en familie af gnavere. Det egern vi har i Danmark (Sciurus vulgaris) er omkring 25 cm langt, heraf 20 cm busket hale. Store øjne, store ører med hårduske. Den er rødbrun med en hvidlig bug.

Egernet er en eminent klatrer. Føden består af koglefrø, nødder, bog, agern, knopper, topskud, insekter, æg og fugleunger. Egernet bliver ofte regnet som et skadedyr.

Andre steder på jorden er egernfamilien desuden repræsenteret af: Flyveegern, jordegern, murmeldyr og præriehunde.

Eghjort

Del siden/ordet

Eghjorten (Lucanus cervus) er europas største bille. Hannen kan blive 8 cm. I Danmark regnes den for at være uddød. Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Ejakulation

Del siden/ordet

Sædudtømning. Rytmiske sammentrækninger i muskulaturen ved basis af penis fører til en udstødning af sæden.

EKG

Del siden/ordet

Forkortelse for elektrokardiogram. En metode hvor de elektriske impulser der skabes når hjertet arbejder måles. Der optegnes en kurve over spændingsforskellene. En vigtíg metode når eventuelle hjertesygdomme undersøges.

Eksogen

Del siden/ordet

Om noget der stammer udefra. En eksogen sygdom er fremkaldt af ydre årsager. I modsætning til Endogen.

Eksokrin

Del siden/ordet

Om kirtler der har sekretion (udskillelse) via en udførselsgang. Bugspytkirtlen producerer fordøjelsesenzymer der udskilles til tolvfingertarmen. Modsætningen til eksokrin er endokrin.

Eksons

Del siden/ordet

I en DNA-strengs baserækkefølge ligger information om hvordan et bestemt protein skal se ud (generne). De dele af et DNA molekyle der koder for proteiner kaldes for eksons/exons. I eukaryote celler, som fx menneskets celler, er det ikke alle områder af et DNA molekyle der bruges til at kode for et protein. Disse områder på DNA’et kaldes for introns.

Eksoterm

Del siden/ordet

Om en kemisk proces hvor der udvikles varme. Modsat Endoterm.

Ekstremiteter

Del siden/ordet

Ekstrem betyder at være yderliggående. Anatomisk beskriver ekstremitet en legemssdel, der udgår fra en hovedkrop. Hos mennesket betegner ekstremiteterne arme og ben (lemmerne).

Ektoenzym

Del siden/ordet

Om et enzym der virker uden for en celle. I modsætning til et endoenzym. Fordøjelsesenzymer er eksempler på ektoenzymer.

Elektroforese

Del siden/ordet

En metode hvor stoffer i en væske adskilles ud fra deres molekyle størrelse og elektriske ladning.

Den substans der skal undersøges placeres på fx en gel. Elektroder sørger for, at der dannes en strøm fra den ene ende til den anden af gelen. Alt efter stoffernes ladning vandrer de nu henad gelen, og kan erkendes som farvede bånd.

Elg

Del siden/ordet

Eller elsdyr (Alces alces) er den største nulevende hjort. Den kan have en skulderhøjde på op til 2 meter. Den findes i Nordamerika, Østeuropa, Skandinavien og det nordlige asien.

Efter 5000 år er elgen på vej tilbage i Danmark. I maj-juni 2016 bliver der lukket 5 elge ud i Lille Vildmose i Nordjylland. Se mere her.

ELISA-test

Del siden/ordet

ELISA står for Enzyme-Linked Immunosorbent Assay.

Det er en immunologisk analysemetode, hvorved man kan bestemme om et bestemt antigen er til stede.

Man kan fx lave en ELISA-test der kan bestemme om der er HIV-antigener i en blodprøve. Princippet i metoden er:

 • En lille plastik-“brønd” coates med inaktive HIV-antigener (overflademolekyler fra HIV).
 • Blodprøven fra en patient tilsættes.
 • Hvis blodprøven er HIV-positiv vil den indeholde antistoffer mod HIV, og disse antistoffer vil binde sig til HIV-antigenerne på brøndens overflade.
 • Der tilsættes nu et humant antistof – et såkaldt sekundært antistof. Det kan binde sig til antistoffer produceret af mennesker, i dette tilfælde antistoffet mod HIV.
 • Det sekundære antistof er mærket med et enzym.
 • Der tilsættes nu et substrat som enzymet kan spalte, hvis det er til stede. Når substratet spaltes skifter opløsningen farve.
 • I et fotometer aflæses farveintensiteten. Jo større farveændring, jo mere enzymaktivitet har der været, og jo mere sekundært antistof må der have været, og jo mere HIV-antistof må der have været…

Embryo

Del siden/ordet

Når en ægcelle er befrugtet kaldes den for et embryo. Hos mennesket anvendes navnet indtil 8. graviditetsuge. Herefter taler vi om et foster.

Embryologi

Del siden/ordet

Den videnskab der undersøger fosterudvikling.

Emmigration

Del siden/ordet

Udvandring. Modsat immigration.

Enbo

Del siden/ordet

Hos planter der er enbo findes begge køn repræsenteret på hver plante. Dvs. selvbestøvning er en mulighed. Eksempler på planter der er enbo: Hassel og eg. Andre ord for enbo er Sambo, Monoøcisk eller Monoecus. Se også under Tvebo.

Encellet

Del siden/ordet

En celle er den mindste biologiske enhed der kan fungere selvstændigt. Består en organisme kun af en enkelt celle kaldes den for encellet. Består en organisme af mange celler kaldes den for flercellet.

Encellede organismer er bl.a. bakterier, mikroalger, encellede dyr og en del svampe. Under et kaldes de ofte for Mikroorganismer, dvs. organismer der er så små, så de sjældent kan ses med det blotte øje.

Endemisk

Del siden/ordet

Når en art er bundet til et bestemt geografisk område og ikke findes andre steder. Fx findes Darwin’s finker kun på Galapagos øerne, Lemurerne (en familie af halvaber) findes kun på Madagascar etc. Der kan også være tale om en plante, en sygdom eller lignende.

Endocytose

Del siden/ordet

Endocytose er en aktiv transportform hvor forholdsvis store partikler og materiale (fx en bakteriecelle) transporteres ind i en celle.

Det forgår ved at cellemembranen krænges indad og materialet omsluttes af cellemembranen. Ved afsnøring af indposningen dannes der en vesikel der indeholder det nu optagede materiale.

Endocytose opdeles i fagocytose og i pinocytose. Fagocytose er optagelse af store partikler som fx bakterieceller, mens pinocytose er optagelsen af små partikler på størrelse med makromolekyler. Fagocytose er et vigtigt led i immunforsvarets bekæmpelse af fremmede organismer og fremmedlegemer. Se mere under fagocytter.

Endoenzym

Del siden/ordet

Om et enzym der virker inde i en celle. I modsætning til et ektoenzym, der virker udenfor cellen. Eksempler på endoenzymer er enzymerne der deltager i glycolysen og Kreb’s cyclus.

Endogen

Del siden/ordet

Om noget der stammer indefra organismen selv. En endogen sygdom er fremkaldt af indre årsager. I modsætning til Eksogen.

Endokrin

Del siden/ordet

Om kirtler der ikke har en udførselsgang. Kirtlerne producerer hormoner, der afgives til blodet og bringes til de steder i kroppen, hvor de skal virke.

Bugspytkirtlen producerer fx insulin og glukagon, de er vigtige for reguleringen af blodsukkeret. Modsætningen til endokrin er eksokrin.

Endoplasmatisk retikulum

Del siden/ordet

Endoplasmatisk retikulum (ER) er et system af flade membranbundne sække kaldet cisternae der danner et netværk af rør- og pladelignende strukturer igennem cytoplasma.

Hvis der er tilknyttet ribosomer til ER kaldes det for groft eller ru ER. Groft ER transporterer de proteiner der laves af de ribosomer der sidder på dets overflade. Ofte transporteres proteinerne til Golgiapparatet, hvorfra de kan sendes videre ud af cellen eller til andre organeller.

Hvis der ikke er tilknyttet ribosomer til ER kaldes det for glat ER. Glat ER er involveret i dannelsen af fedtstoffer.

Endorfin

Del siden/ordet

Endorfiner er peptider (små proteiner) der dannes i visse nerveceller i hjernen og det perifere nervesystem. Det dannes også i hypofysen og mave-tarm kanalen.

Endorfiner har en smertelindrende virkning i kroppen. Det sker ved at endofinerne hæmmer aktiviteten i de smerteførende nerver til og i hjernen. Kroppens egen morfin kunne man kalde endorfinerne.

Endorfiner knyttes også til begrebet Runner’s high. Det beskriver den rus og lykkefølelse man kan opleve under og efter motion. Det er påvist at mængden af endorfin i hjernen stiger ved motion, men den præcise årsagssammenhæng er ikke fuldt ud belyst endnu.

Endoskelet

Del siden/ordet

Indre skelet. Fx hvirveldyrs indre netværk af benvæv omkring en rygsøjle.

Endosymbiont-teori

Del siden/ordet

I begyndelsen af 1960’erne fandt man ud af at både grønkorn og mitokondrier har deres eget DNA og ribosomer. Det førte til en teori om at de grønkorn man finder i eukaryote celler (planter og alger) stammer fra nogle prokaryote organismer der i tidernes morgen (ved livets begyndelse) har invaderet nogle eukaryote celler. Dermed fik disse celler evnen til at lave fotosyntese. Teorien kaldes for Endosymbiont teorien.

Endoterm

Del siden/ordet

Om en kemisk proces hvor der forbruges varme. Modsat Eksoterm.

Energi

Del siden/ordet

Energibegrebet dækker over en evne til at arbejde. Der findes mange former for energi. Potentiel-, kinetisk-, varme-, lys- og kemisk-energi er nogle af dem.

Alle levende organismer har brug for energi til at opretholde livet. Energien bruges bl.a. til:

 • Opbyggelse af nye stoffer til vækst eller reperation. Et eksempel er dannelsen af proteiner.
 • Aktiv transport ind og ud af celler.
 • Muskelbevægelse.
 • Ledning af nerveimpulser.
 • Dannelsen af varmeenergi. En nødvendighed hos pattedyr og fugle hvor der holdes en konstant kropstemperatur.

Vi udnytter den kemiske energi der er bundet i kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og til dels alkohol. I respirations- og gæringsprocesser omdannes energien til en form der kan anvendes til de processer der er nævnt ovenfor.

Ensilage

Del siden/ordet

Ensilage er mælkesyregæret foder til dyr.

Ensilage laves ud fra friske grønne planter (fx græs og kløver). Efter planterne har ligget lidt og tørret på marken samles og presses de i baller og pakkes tæt ind i plastik. Den ilttætte indpakning sikrer at der ikke sker en forrådnelse. I stedet opformeres naturligt forekommende mælkesyrebakterier. De sænker pH-værdien, og bidrager således med en konserverende effekt. Mælkesyren har desuden en gavnlig effekt på dyrenes fordøjelse.

Ensvarm

Del siden/ordet

Ensvarme dyr har en konstant kropstemperatur. Gruppen omfatter især fugle og pattedyr, men visse fisk lever i vand med så stabil temperatur, at deres kropstemperatur heller ikke varierer. Modsætningen til ensvarme dyr er de vekselvarme dyr.

Enzymer

Del siden/ordet

Enzymer er biologiske katalysatorer. En katalysator er et molekyle der øger hastigheden af en proces uden selv at blive omdannet.

Enzymerne er proteiner der dannes af den levende celle (dvs. de er kodet for af DNA). Uden enzymer ville alle biokemiske processer i en levende organisme foregå så langsomt at livet ikke ville kunne opretholdes.

Enzymer kan virke både i og uden for cellen (fx i vaskepulver!). Lær mere om enzymer i Biowebs materiale: Enzymernes ABC.

Eosinofile-granulocytter

Del siden/ordet

Eosinofile granulocytter er en type hvide blodlegemer. Eosin er et rødt farvestof og fil betyder at elske. Eosinofile granulocytter farves røde med farvestoffet eosin. De udgør 2-5% af det totale antal hvide blodlegemer i blodet.

Eosinofile granulocytters står for vores forsvar mod parasitter. Cellerne indeholder små blærer med et protein der kaldes for MBP (Major Basic Protein). MBP er giftigt overfor mange parasitlarver og desværre også overfor vores egne celler. Når vi angribes af parasitter ophobes eosinofile granulocytter i området og parasitterne uskadeliggøres.

Uheldigvis kan vores egne celler også skades. Af ukendte årsager ophobes eosinofile granulocytter også ved allergiske reaktioner som fx astma. Det medfører at overfladecellerne i lungerne kan skades af ophobede eosinofile granulocytter.

Epidemi

Del siden/ordet

Der er tale om en epidemi når en infektionssygdom spreder sig hurtigt blandt en befolkningsgruppe i et afgrænset område fx i Danmark. Hvis sygdommen spreder sig til hele verden er tale om en pandemi.

Epidermis

Del siden/ordet

Hos dyr er det det yderste lag overflade. Hos mennesket er det hudens yderste lag, det kaldes for overhuden.

Epifyt

Del siden/ordet

En plante der vokser på en anden plante uden at snylte, dvs. den modtager hverken vand eller næringsstoffer fra værtsplanten. Oftest er det kampen om lyset der på denne måde “tvinger” nogle planter til at udnytte andre planter. Et eksempel på epifytter er orkideer. Se mere om planter der lever som snyltere under snylteplanter.

Epistasi

Del siden/ordet

Der er tale om epistasi, når tilstedeværelsen af et allel af et gen undertrykker fænotypen af et andet gen (siddende på et andet sted). Med andre ord er der tale om hæmmende gener. Et eksempel er vores øjenfarve (grøn/blå/brun) og nogle planters blomsterfarver.

EPO

Del siden/ordet

EPO er en forkortelse for ErytropoeitinEPO er et hormon der stimulerer produktionen af røde blodlegemer.

Det bruges medicinsk til bl.a. behandling af nyrepatienter.

Desværre har brugen af EPO også bredt sig til sportsverden, hvor det anvendes som et præstationsfremmende middel. Brugen af EPO medfører en højere koncentration af røde blodlegemer i blodet, og dermed kan der transporteres mere ilt rundt med blodet. Det er specielt en fordel i udholdenhedsidrætter som fx cykling, løb, langrend, og roning.

Epstein-barr-virus

Del siden/ordet

Epstein Barr Virus (EBV) er et DNA virus (dobbeltstrenget), der hører til herpes gruppen. Det angriber og inficerer B-lymfocytter og spytkirtelceller. Infektionen fører til sygdommen Kyssesyge, også kaldet for mononucleose.

Ernæring

Del siden/ordet

Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt drejer ernæring sig om den føde vi indtager. Er føden af en god nok kvalitet (risiko for fejlernæring) og er der nok af den – kvantitet (risiko for underernæring).

Erosion

Del siden/ordet

En nedbrydning eller fjernelse af jordoverfladen. Den er forårsaget af naturkræfter som fx vand, vind, is o.lign.

Et synligt eksempel er når der fjernes regnskov i troperne. Muldlaget i regnskoven er meget tyndt, og når træerne fjernes, er jorden utroligt sårbar overfor vind og vejr.

Erotik

Del siden/ordet

Erotik er den seksuelle del af kærlighedslivet.

Essentiel

Del siden/ordet

Essentiel betyder livsnødvendig.

Der er fx 4 klasser af essentielle næringsstoffer: Essentielle aminosyrer, essentielle fedtsyrer, vitaminer og mineraler.

Nogle af næringsstofferne kan vores krop selv producere og andre skal vi have tilført via kosten. Mangler der et essentielt næringsstof kan det føre til forskellige former for fejlernæring.

Essentielle-fedtsyrer

Del siden/ordet

Essentielle fedtsyrer (forkortet EFA) er nogle livsnødvendige fedtsyrer, vi skal have tilført med kosten, da kroppen ikke selv kan danne dem. Der er tale om polyumættede fedtsyrer af n-3 eller n-6 typen.

n-3 hentyder til at den første dobbeltbinding i fedtsyren optræder ved kulstofatom nr. 3. I n-6 fedtsyrer optræder den første dobbeltbinding ved kulstofatom nr. 6.

De to vigtigste essentielle fedtsyrer er Linolsyre (C18:2, n-6, se mere om strukturen under fedtsyrer) og Linolensyre (C18:3, n-3). Arachidonsyre (C20:4, n-6) og eicosapentaensyre (C20:5, n-3) regnes også med til gruppen af essentielle fedtsyrer, selvom de godt kan dannes i kroppen.

De essentielle fedtsyrer indgår bl.a. i cellemembraner og er forstadier til eicosanoider, en gruppe hormonlignende stoffer der bl.a. har indflydelse på blodtryk og blodkoagulation (størkning).