Effektkoncentration

Del siden/ordet

Forkortes også EC (Effect Concentration). En effektkoncentration er den koncentration hvor en ikke-dødelig effekt af fx et kemisk stof kan iagttages på forsøgsdyr. En EC50-værdi er den koncentration hvor den effektparameter der måles på har ramt 50% af forsøgsorganismerne.

Efferent

Del siden/ordet

Betyder fraførende. Efferente blodkar fører blod bort fra fx hjertet. I modsætning til Afferent.