Elektroforese

Del siden/ordet

En metode hvor stoffer i en væske adskilles ud fra deres molekyle størrelse og elektriske ladning.

Den substans der skal undersøges placeres på fx en gel. Elektroder sørger for, at der dannes en strøm fra den ene ende til den anden af gelen. Alt efter stoffernes ladning vandrer de nu henad gelen, og kan erkendes som farvede bånd.

Elg

Del siden/ordet

Eller elsdyr (Alces alces) er den største nulevende hjort. Den kan have en skulderhøjde på op til 2 meter. Den findes i Nordamerika, Østeuropa, Skandinavien og det nordlige asien.

Efter 5000 år er elgen på vej tilbage i Danmark. I maj-juni 2016 bliver der lukket 5 elge ud i Lille Vildmose i Nordjylland. Se mere her.

ELISA-test

Del siden/ordet

ELISA står for Enzyme-Linked Immunosorbent Assay.

Det er en immunologisk analysemetode, hvorved man kan bestemme om et bestemt antigen er til stede.

Man kan fx lave en ELISA-test der kan bestemme om der er HIV-antigener i en blodprøve. Princippet i metoden er:

  • En lille plastik-“brønd” coates med inaktive HIV-antigener (overflademolekyler fra HIV).
  • Blodprøven fra en patient tilsættes.
  • Hvis blodprøven er HIV-positiv vil den indeholde antistoffer mod HIV, og disse antistoffer vil binde sig til HIV-antigenerne på brøndens overflade.
  • Der tilsættes nu et humant antistof – et såkaldt sekundært antistof. Det kan binde sig til antistoffer produceret af mennesker, i dette tilfælde antistoffet mod HIV.
  • Det sekundære antistof er mærket med et enzym.
  • Der tilsættes nu et substrat som enzymet kan spalte, hvis det er til stede. Når substratet spaltes skifter opløsningen farve.
  • I et fotometer aflæses farveintensiteten. Jo større farveændring, jo mere enzymaktivitet har der været, og jo mere sekundært antistof må der have været, og jo mere HIV-antistof må der have været…