Ernæring

Del siden/ordet

Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt drejer ernæring sig om den føde vi indtager. Er føden af en god nok kvalitet (risiko for fejlernæring) og er der nok af den – kvantitet (risiko for underernæring).

Erosion

Del siden/ordet

En nedbrydning eller fjernelse af jordoverfladen. Den er forårsaget af naturkræfter som fx vand, vind, is o.lign.

Et synligt eksempel er når der fjernes regnskov i troperne. Muldlaget i regnskoven er meget tyndt, og når træerne fjernes, er jorden utroligt sårbar overfor vind og vejr.

Erotik

Del siden/ordet

Erotik er den seksuelle del af kærlighedslivet.