Eukaryote

Del siden/ordet

Eukaryote er levende organismer, der har sin arvemasse placeret i en cellekerne. Dyr, planter, svampe og protister (alger, encellede dyr m.fl.) er eukaryote organismer. Bakterier hører til gruppen af prokaryote organismer.