Eukaryote

Del siden/ordet

Eukaryote er levende organismer, der har sin arvemasse placeret i en cellekerne. Dyr, planter, svampe og protister (alger, encellede dyr m.fl.) er eukaryote organismer. Bakterier hører til gruppen af prokaryote organismer.

Eutrofiering

Del siden/ordet

Eutrofiering er når der over en længere periode tilføres næringssalte (nitrat og fosfat) til et vandområde.

Tilførslen af næringssalte medfører en øget plantevækst (vandplanter og alger). Planterne producerer en masse ilt om dagen (ved fotosyntese), og forbruger en masse ilt både nat og dag (ved respiration). Det medfører at døgnvariationer i vandets indhold af ilt vil være stor. Det har stor betydning for hvilke andre dyr, planter og mikroorganismer der kan leve der.

Når algerne og vandplanterne dør havner de på bunden, her bliver de nedbrudt af bakterier under et stort iltforbrug. Det kan føre til længerevarende iltsvind og bundvendinger.