Evaporation

Del siden/ordet

En proces hvor en flydende væske omdannes til damp og føres væk. Det kan fx være fordampning af vand fra en vand- eller jordoverflade pga. solens opvarmning. Det kan også være en inddampning af et stof, dvs. vandet fjernes og stoffet koncentreres.

Evolution

Del siden/ordet

Også kaldet for udviklingslæren. En videnskab der bygger på teorien om at udviklingen af nye arter sker fra mere primitive forgængere. Grundlæggeren af den moderne evolutionsteori var Charles Darwin.

Evolutionsteori

Del siden/ordet

Evolutionsteorien blev første gang fremlagt af naturforskeren Charles Darwin. Det er en teori der forsøger at forklare, hvordan den mangfoldighed af liv, der findes på jorden, er opstået.

Den går i sin væsentlighed ud på at arter er foranderlige og er under en konstant udvikling. Arternes udvikling mente han var styret af en naturlig selektion (udvælgelse), hvor de individer der er bedst tilpasset et givent miljø vil have en større chance for at overleve og dermed i højere grad bidrage med afkom til næste generation.

Darwin forudsatte at der var en variation mellem individerne, at denne forskelligartethed kunne gives videre til næste generation og at den kunne påvirke individets overlevelse og/eller forplantningsmæssige succes. Darwins teori gjorde op med datidens opfattelse af at hver enkelt art er uforanderlig, skabt en gang for alle (af Gud).

Siden Darwin fremlagde sin teori har den fået ekstra støtte fra molekylærbiologisk og genetisk side. Den moderne evolutionsteori bruger alt lige fra fossile data til nutidige data på DNA-sekvens niveau til at opstille mulige evolutionære forklaringer.