Fødekæde

Del siden/ordet

En fødekæde er en måde at beskrive hvilke organismer der bliver spist af hvem på et bestemt levested (habitat). En fødekæde kan også opfattes som en transport af energi i form af føde fra en organisme til en anden.

En fødekæde opstiller en rækkefølge af forskellige arter. Organismer fra den første art bliver spist af organismer fra den anden art der igen bliver spist af den tredie osv. Der skelnes mellem græsningsfødekæder og detritusfødekæder.

I detritusfødekæder starter fødekæden altid med organismer der lever af detritus (dødt organisk stof), det er fx regnorme og svampe.

Græsningsfødekæder starter altid med organismer der kan lave fotosyntese og dermed producere sin egen energi vha. energi fra solen. Det drejer sig om planter, alger og nogle få bakterier.

Fødenet

Del siden/ordet

Et fødenet består af et netværk af fødekæder. Det er den mere korrekte måde at beskrive hvilke organismer der bliver spist af hvem, da de fleste arter både spiser og bliver spist af flere forskellige arter og således indgår i flere forskellige fødekæder.