GABA

Del siden/ordet

GABA står for Gamma Aminobutyric Acid (gamma amino smørsyre). GABA er et neurotransmitterstof (signalstof i nervesystemet), der dannes i nervecellen ud fra aminosyren glutamat. GABA hæmmer videresendelsen af nerveimpulser.

GABA binder sig til forskellige typer GABA-receptorer, de er alle såkaldte ionkanal-receptorer. GABAA-receptoren består af en ionkanal, der strækker sig gennem cellemembranen, samt et bindingssted for GABA. Når GABA bindes til en GABA-receptor aktiveres kanalen sådan at chlorid-ioner (Cl) passerer ind i nervecellen. Cellens indre bliver mere negativ, hvilket hæmmer dannelsen af en nerveimpuls. Alkohol binder sig til GABA-receptorerne og forstærker virkningen af GABA.

Galathea-ekspeditionen

Del siden/ordet

Galathea-ekspeditonen 2 var en dansk videnskabelig ekspedition der fra den 15. oktober 1950 til den 29. juni 1952 udforskede de dybeste havdybder på vores klode, bl.a. Filipinergraven.

Ekspeditionen blev ledet af havforskeren Anton Bruun. Der blev tilbagelagt 118.000 kilometer og hjembragt 120 på datiden ukendte dyr. Man påviste også at der fandtes trykelskende bakterier der kunne tåle ekstreme dybder/tryk (10000m/1000atm).

 

Galde

Del siden/ordet

Galde produceres i leveren og transporteres videre til galdeblæren der fungerer som opbevaringssted indtil det føres videre til sit bestemmelsessted: Tolvfingertarmen.

Galde består udover vand og forskellige uorganiske ioner af galdesyrer og galdefarvestoffer. Galdesyrer spiller en vigtig rolle i fordøjelsen af fedt. De nedbryder fedtet i føden til bittesmå fedtdråber (emulgerer). Det øgede overfladeareal gør det lettere for fedtnedbrydende enzymer (lipaser) at nedbryde fedtet. Galde pigment er et affaldsprodukt der dannes ved nedbrydningen af hæmoglobin.

Galdeblære

Del siden/ordet

Galdeblæren er en lille sæk, der er placeret lige under leveren. Galde produceres i leveren og transporteres til galdeblæren. Her opbevares det indtil det udskilles i tolvfingertarmen via en kanal. Udskillelsen styres af hormonet cholecystokinin.

Galdesyre

Del siden/ordet

Galdesyrer, galdesalte eller galdesure salte som de også kaldes, spiller en vigtig rolle i fordøjelsen af fedt. De nedbryder fedtet i føden til bittesmå fedtdråber (emulgerer). Det øgede overfladeareal gør det lettere for fedtnedbrydende enzymer (lipaser) at nedbryde fedtet.

Galdesyrer dannes i leveren, opbevares i galdeblæren, og udskilles som en del af galden til tolvfingertarmen.

Galt

Del siden/ordet

En kastreret hangris.

Gamet

Del siden/ordet

En kønscelle, dvs. en sædcelle eller en ægcelle.

Gametogenese

Del siden/ordet

Det samme som kønscelledannelse. Den proces hvor der ud fra en stamcelle dannes kønsceller der kun har det halve antal kromosomer.

Gamma globulin

Del siden/ordet

Gamma globuliner er en klasse proteiner, der er til stede i blod plasma hos mennesker og andre pattedyr. De er en del af kroppens immunforvar. De reagerer på antigener der kommer ind i kroppen.

Et “skud” gamma globulin bruges til at booste vores immunforsvar mod sygdomme som mæslinger, hepatitis A og andre infektioner. De produceres af hvide blodlegemer bl.a. i lymfe knuderne.

En undergruppe til gamma globulinerne er immunoglobulinerne, også kaldet antistoffer.

Gammastråling

Del siden/ordet

Radioaktiv stråling hvor der udsendes meget energirige lyspartikler (fotoner). Det kan også beskrives som kortbølget elektromagnetisk stråling. Gammastråling er langtrækkende, gennemtrængende og energirig.

GAP

Del siden/ordet

En forkortelse for Good Agricultural Practice, dvs. god landbrugsmæssig praksis. Her i indgår nationale og internationale brugsmetoder (af fx pesticider) der samtidig tager højde for de gældende sundhedsmæssige og miljømæssige krav.

Gastrin

Del siden/ordet

Et hormon der produceres af særlige celler i mavevæggen. Gastrin stimulerer andre celler i mavevæggen til at producere mavesyre og pepsin. Udskillelsen af gastrin (til blodet) sættes i gang af:

  • Tilstedeværelse af aminosyrer og andre fordøjelsesprodukter af proteiner i maven.
  • Vagus nerven stimulerer cellerne.
  • Udvidelse af mavesækken (fyldes med mad)