Heterotrof

Del siden/ordet

Heterotrofe organismer skal have tilført organisk stof for at kunne leve (primært kulstof). Det foregår for dyrs vedkommende ved at de æder nogle andre organismer (dyr eller planter). Svampe nedbryder i stedet resterne af døde organismer. Modsætningen til heterotrofe organismer er de autotrofe organismer.

Heterozygot

Del siden/ordet

Et individ hvor de allele gener for en bestemt arveegenskab er forskellige siges at være heterozygot. Det skrives fx med genotypen Aa. Hvis allelerne er ens kaldes individet for homozygot, med genotypen AA eller aa.

Histamin

Del siden/ordet

Histamin dannes ud fra aminosyren histidin. Histamin er et stof der udskilles af mastceller, der er en type basofile granulocytter (hvide blodlegemer), som findes i hud og slimhinder.

Histamin får blodkar til at udvides og blive utætte. Derved kan blodet sive ud i det omgivende væv forårsage hævelser, rødme og ømhed. Histamin er skyld i allergiske symptomer som fx høfeber. Histamins virkning kan blokeres ved at indtage medicin med antihistaminer.

 

Histoner

Del siden/ordet

Histoner er proteiner, der indgår i dannelsen af et kromosom. 8 histonproteiner danner en “kugle”, kaldet et nukleosom, og DNA-molekylet vikles om disse kugler. Dermed er histonproteinerne med til at stabilisere DNA-molekylet.

Histonproteiner har et stort indhold af de basiske aminosyrer arginin og lysin, denne positive ladning er med til at binde histoner og DNA sammen, da DNA jo er negativt ladet pga. fosfatgrupperne.

 

Homolog

Del siden/ordet

Betyder modsvarende. En homologi indenfor evolutionsbiologien er fx lighedstræk mellem organer der er bygget op på samme måde, men som har forskellig funktion. Modsætningen til Homolog er Analog.

Homozygot

Del siden/ordet

Et individ hvor de allele gener for en bestemt arveegenskab er ens siges at være homozygot. Det skrives fx med genotypen AA eller aa. Hvis allelerne er forskellige kaldes individet for heterozygot, med genotypen Aa.

Hvilemembranpotentiale

Del siden/ordet

Den spændingsforskel man kan måle i hvile over en nervecelles aksonmembran. Ud fra forsøg med kæmpeaksoner hos blæksprutter ved man at det ligger på -60 mV. Se mere under membranpotentiale.