Heden

Del siden/ordet

Vi kender allesammen de smukke jyske lyngklædte bakker.
Heden er en menneskeskabt naturtype og i dag er den fredet der hvor den er tilbage (under 100.000 hektar i hele Danmark).

Gennem dyrkning og udpining af mager og sandet jord blev dette lysåbne plantesamfund bestående af hedelyng, revling, tyttebær m.m. skabt.

For at bevare heden skal den plejes. Ved græsning, afbrændning, slåning etc. hindrer man at den bliver indvaderet af træer og buske og udkonkurreret.

Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside – Heder.

Helvedesild

Del siden/ordet

Helvedesild (Herpes zoster) er en hudlidelse der skyldes skoldkoppevirus (Varicella Zoster). Skoldkopper har de fleste af os haft som barn. Små blærer over hele kroppen og det klør forfærdeligt.

Efter et udbrud lægger virus’en sig i dvale i følenerver i huden. Her kan de ligge resten af livet. De kan vækkes igen af forskellige årsager, men det vil ofte være en svækkelse af immunforsvaret der sætter udbrudet i gang. På et område svarende til den angrebne følenerves “ansvarsområde” kommer der en rødme samt små blærer der kløer og gør ondt.

Hemostase

Del siden/ordet

Ophobning af blod i et område.

Henfald

Del siden/ordet

Er når et grundstof A omdannes til et andet grundstof B ved en spontan kernefysisk proces. Det er en radioaktiv proces, hvor der udsendes stråling og der sker et tab af energi.

Heparin

Del siden/ordet

Heparin er et stof der findes i bl.a. lever- og lungevæv. Det dannes af mastceller (en type hvide blodlegemer), og det hindrer blodet i at størkne. Det sker ved at inaktivere thrombin, der er et enzym, der indgår i blodets koagulationsproces (størkning). Heparin anvendes medicinsk til at bekæmpe blodpropper.

Hepatitis

Del siden/ordet

Det latinske navn for leverbetændelse.

Herbivor

Del siden/ordet

Et andet ord for planteæder.

Hest

Del siden/ordet

Hesten, Equus caballus, er et pattedyr der hører til ordenen af uparrettåede hovdyr. Tæerne er omsluttet af en beskyttende hornskede og vægten bæres især af den midterste tå. Hesten er planteæder og var i gamle dage et husdyr der bl.a. blev anvendt som trækdyr. I dag er hesten i den vestlige verden reduceret til et kæledyr.

Heterotrof

Del siden/ordet

Heterotrofe organismer skal have tilført organisk stof for at kunne leve (primært kulstof). Det foregår for dyrs vedkommende ved at de æder nogle andre organismer (dyr eller planter). Svampe nedbryder i stedet resterne af døde organismer. Modsætningen til heterotrofe organismer er de autotrofe organismer.

Heterozygot

Del siden/ordet

Et individ hvor de allele gener for en bestemt arveegenskab er forskellige siges at være heterozygot. Det skrives fx med genotypen Aa. Hvis allelerne er ens kaldes individet for homozygot, med genotypen AA eller aa.

Hexose

Del siden/ordet

En gruppe sukkerstoffer der består af én sukkerenhed (monosakkarider) med 6 kulstofatomer. Det er fx glukose, galaktose og fruktose.