Heterotrof

Del siden/ordet

Heterotrofe organismer skal have tilført organisk stof for at kunne leve (primært kulstof). Det foregår for dyrs vedkommende ved at de æder nogle andre organismer (dyr eller planter). Svampe nedbryder i stedet resterne af døde organismer. Modsætningen til heterotrofe organismer er de autotrofe organismer.

Heterozygot

Del siden/ordet

Et individ hvor de allele gener for en bestemt arveegenskab er forskellige siges at være heterozygot. Det skrives fx med genotypen Aa. Hvis allelerne er ens kaldes individet for homozygot, med genotypen AA eller aa.