Homolog

Del siden/ordet

Betyder modsvarende. En homologi indenfor evolutionsbiologien er fx lighedstræk mellem organer der er bygget op på samme måde, men som har forskellig funktion. Modsætningen til Homolog er Analog.

Homologe kromosomer

Del siden/ordet

Homologe kromosomer er kromosomer der bærer gener der koder for de samme arvelige egenskaber.

Hos mennesket findes kromosomerne i par. Hos kvinden er der 23 par homologe kromosomer, mens manden kun har 22 par samt et X- og et Y-kromosom. Det ene sæt kromosomer stammer fra faderen og det andet fra moderen.

Homozygot

Del siden/ordet

Et individ hvor de allele gener for en bestemt arveegenskab er ens siges at være homozygot. Det skrives fx med genotypen AA eller aa. Hvis allelerne er forskellige kaldes individet for heterozygot, med genotypen Aa.

Honning

Del siden/ordet

Honning er en koncentreret sukkerholdig masse, der indeholder druesukker (glukose) og frugtsukker (fruktose).

Honning produceres af bier (honningbier). Bierne samler nektar fra blomsterne. I biernes honningmave tilsættes enzymer til nektaren, og der dannes druesukker og frugtsukker. Desuden inddampes nektaren, sådan at vandindholdet kommer ned på under 20 %. Honningen aroma og farve varierer, alt efter hvilken blomst der er kilde til nektaren.

Honning er biernes vinterforråd. Når en biavler høster honning, fodrer han/hun bierne med sukker istedet. På den måde holdes de mætte og tilfredse.

Hormon

Del siden/ordet

Et signalstof der afgives af en kirtel til blodet. Stoffet føres med blodet rundt i kroppen, og kan påvirke livsfunktioner forskellige steder. Overordnet kan man sige at hormoner koordinerer og regulerer dyrs adfærd, funktion og udvikling. Se også plantehormoner.

Hovedpine

Del siden/ordet

Smerter i hovedet. Undersøgelser har vist at 10% af den danske befolkning har ondt i hovedet en eller flere gange om ugen, uden at en bestemt årsag kan udpeges.

Hovedpine kan opdeles i forskellige former. De 2 hyppigste er migræne og spændingshovedpine. På en 3’de plads kommer medicinfremkaldt hovedpine. Det er en slags forgiftningshovedpine, hvor der er overforbrug af hovedpinepiller (3-4 piller pr dag i længere tid). Omkring 100.000 danskere menes at have denne form for hovedpine!