Homolog

Del siden/ordet

Betyder modsvarende. En homologi indenfor evolutionsbiologien er fx lighedstræk mellem organer der er bygget op på samme måde, men som har forskellig funktion. Modsætningen til Homolog er Analog.

Homozygot

Del siden/ordet

Et individ hvor de allele gener for en bestemt arveegenskab er ens siges at være homozygot. Det skrives fx med genotypen AA eller aa. Hvis allelerne er forskellige kaldes individet for heterozygot, med genotypen Aa.