Huden

Del siden/ordet

Huden, Cutis, er kroppens største organ. Den dækker hele kroppen og fylder typisk omkring 2 kvadratmeter og vejer omkring 3 kg.

Huden er opbygget af tre lag:
Yderst – Overhuden (epidermis)
Miderst – Læderhuden (dermis)
Inderst – Underhuden (subcutis)

Huden tjener bl.a. disse formål:

  • Beskytter de indre organer mod varme, lys, fysiske skader, infektioner etc.
  • Regulerer kropstemperaturen
  • Fungerer som et sanseorgan
  • Hindrer tab af væske
  • Opbevarer fedt og vand
  • Deltager i dannelsen af D-vitamin

Hudkræft

Del siden/ordet

Flere end 14.600 danskere får hvert år konstateret hudkræft (tal fra Kræftens Bekæmpelse). 99% af dem bliver fuldstændigt helbredt. De to almindeligste former for hudkræft er basalcelle hudkræft og pladeepithelcelle hudkræft.

Den første opstår i basalcellerne i overhuden og den anden opstår i pladecellerne (ligeledes i overhuden).

Det er specielt ældre mennesker der får konstateret hudkræft. Årsagen til hudkræft menes at være de ultraviolette stråler i sollyset. Personer med lys hud er ekstra udsatte for at få hudkræft. Undersøgelser har vist, at brugen af højfjeldssol eller solarier øger risikoen for udviklingen af hudkræft med op til 2,5 gange.

Den farligste form for kræft i huden er modermærkekræft (malignt melanom), da den har tendens til at spredes til andre dele af kroppen. Modermærkekræft opstår som navnet antyder i modermærker. Ved overdreven solbadning kan der ske forandringer i de pigmentceller, der udgør et modermærke. De begynder at dele sig ukontrollabelt, og kan udvikle sig til en ondartet tumor (kræftsvulst). Modermærkekræft er i voldsom stigning og er den hyppigste kræftform blandt de 15-34 årige kvinder.

HUGO

Del siden/ordet

Forkortelse for Humant Genom Projekt. Et internationalt samarbejde der går ud på at kortlægge alle menneskets gener. Dvs. hver en baserækkefølge i kromosomernes DNA forsøges bestemt.

Humantoksikologi

Del siden/ordet

Læren om kemiske stoffers skadelige virkning på mennesket. Har en “søster” videnskab i økotoksikologi, der undersøger den skadelige virkning af kemiske stoffer i naturen.

Humlebi

Del siden/ordet

Humlebier, Bombus sp., er en slægt af store, plumpe og behårdede bier. De lever i små (500 individer) samfund i gamle reder (mus, fugle etc.)

Alle hanner og arbejdere dør om efteråret, kun de unge, befrugtede hunner overvintrer og grundlægger et nyt samfund det efterfølgende forår.

Humorale immunforsvar

Del siden/ordet

Den del af vores immunforsvar der angriber bakterier, virus og andre fremmedlegemer der har invaderet vores “kropsvæsker”. Det sker ved at der dannes antistoffer mod de antigener der sidder som en overfrakke på de “fremmedes” overflade.

Humus

Del siden/ordet

Humusstoffer er delvist nedbrudte stoffer fra døde dyr og planter (især planter). Har stor betydning for jordens fysiske egenskaber (ionbytning, krummestruktur, jordkolloider m.m.).

Husdyrgødning

Del siden/ordet

Gødning der stammer fra husdyrproduktionen. Flydende husdyrgødning er samle betegnelsen for ajle og gylle. Begge indeholder urin, men gylle er mere tyktflydende da det også indeholder halm.

Husstøvmide

Del siden/ordet

Husstøvmiden, Dermatophagoides sp. (navnet kan oversættes med “hudæder”), er 0,2-0,3 mm lang og gennemsigtig. Den lever af døde hudceller, hår m.m. fra mennesker og kæledyr. Deres mikroskopiske afføring og andre rester virker som allergener for mange mennesker. De sætter gang i en allergisk reaktion, hvor næse og øjne løber i vand, og hvor der nyses konstant.