Hybrid DNA

Del siden/ordet

Kaldes også for Rekombinant-DNA. Det er navnet for et DNA-molekyle der indeholder DNA fra mere end en art. Dvs. artsbarrieren er blevet krydset ved fx gensplejsning.

Hydrogenkarbonat

Del siden/ordet

Også kaldet for bikarbonat. Et salt af kulsyre (H2CO3), hvor det ene brintatom er erstattet af et metal fx Natriumbikarbonat – Natron (NaHCO3), der anvendes som bagepulver. I kulsyreligevægten optræder hydrogenkarbonat som ion. Se mere under fotosynteseøvelsen på Bioweb.dk.

Hydrolyse

Del siden/ordet

Ved en hydrolyse spaltes et molekyle mens der optages vand.

Hyfer

Del siden/ordet

Et netværk af tynde celletråde hos svampe og aktinomyceter.

Hygiejne

Del siden/ordet

Hygiejne drejer sig i den bredeste forstand om hvordan man bevarer og fremmer sundhed samtidig med at man undgår sygdomme.

I det daglige forbindes hygiejne med at man holder sig selv og sine omgivelser (fx køkken og badeværelse) rene. Den største fokus er på at holde mængden af bakterier nede.

Hymen

Del siden/ordet

Det samme som mødomshinden, se under mødom.

Hyperglykæmi

Del siden/ordet

Hyperglykæmi eller for højt blodsukker er når blodsukkeret stiger til et niveau over 15 mmol/l. Hyperglykæmi opstår hvis der er for lidt insulin i blodet eller hvis de celler der reagerer på insulinen er blevet mindre følsomme overfor insulin. Hyperglykæmi er tegn på at man har sukkersyge

Symptomerne på hypoglykæmi er døsighed, tørst, acetoneånde o.lign. og i svære tilfælde bevidsthedstab. Behandlingen på sukkersyge består primært i indsprøjtning af insulin.

Hyperkolesterolæmi

Del siden/ordet

Svært forhøjet kolesterol i blodet. Skyldes en arvelig sygdom.

Hypoglykæmi

Del siden/ordet

Hypoglykæmi eller for lavt blodsukker er når blodsukkeret falder til et niveau under 2-5 mmol/l. Det er specielt diabetikere (sukkersygepatienter) der oplever hypoglykæmi.

Symptomerne på hypoglykæmi er sult, hovedpine, svedeture, svimmelhed o.lign. og i svære tilfælde bevidsthedstab. Behandlingen består i indsprøjtning af glukagon eller glukose. Hypoglykæmi kan skyldes for lidt kulhydrater i maden, udskydelse af måltider, fysisk aktivitet eller for stor insulindosis. Forebyggelse kan ske ved indtagelse af sukkerholdig føde eller væske.