Ileus

Del siden/ordet

Ileus oversættes normalt med tarmslyng. Et mere rammende ord er tarmtillukning. Der skelnes mellem 2 former for Ileus:

  1. Mekanisk ileus
    Opstår når tarmpassagen blokeres sådan at tarmindhold ikke kan komme videre i tarmkanalen.
  2. Funktionel/Paralytisk ileus
    Opstår når tarmbevægelserne er lammede, det kan fx være ved et kirurgisk indgreb i maven.

Ilt

Del siden/ordet

Ilt eller Oxygen (O) er et grundstof. I daglig tale er ilt den farveløse gas O2. Den udgør 21% af den atmosfæriske luft.

Ilt (O) indgår i alle levende organismer og bortset for nogle få bakterier og svampe er O2 nødvendigt for at organismerne kan udnytte den føde der indtages (respirationsprocesser). Ilten i atmosfæren gendannes hele tiden ved hjælp af planters, algers og visse bakteriers fotosyntese.

Iltsvind

Del siden/ordet

Det naturfænomen hvor iltindholdet i en sø, fjord eller andet vand bliver meget lavt. Normalt er der 7-12 mg ilt pr. liter vand. Når iltindhold når ned på 4 mg ilt pr. liter, flygter de organismer fra området som kan. Hvis iltindholdet når ned under 2 mg ilt pr. liter dør fisk og bunddyr.

Iltsvind er en tilbagevendende begivenhed i vores indre farvande hver sommer. Iltsvindet skyldes, at der udledes for mange næringssalte til vandområderne fra omgivende marker, fra luften, via spildevand m.m.

Næringssaltene giver næring til planter og alger. Især om sommeren kan man opleve en kraftig produktion af planktonalger. Når algerne dør, synker de til bunds. Bakterier på bunden nedbryder disse døde organismer under brug af ilt. Jo mere der synker ned jo større et iltsvind…

Med spildevand kan der også tilføres store mængder organisk stof. Denne tilførsel kan på samme måde føre til iltsvind.