In vitro

Del siden/ordet

Eksperimentelle undersøgelser der udføres i glas (reagensglas) uden for levende organismer.

In vivo

Del siden/ordet

Eksperimentelle undersøgelser der udføres inden i levende organismer.

Inaktivere

Del siden/ordet

At sætte ud af funktion.

Indlæring

Del siden/ordet

Den korte version: Indlæring er en videns- eller erfaringsopbygning der er et resultat af en læreproces.

Inducerede mutationer

Del siden/ordet

Inducere betyder at frembringe. Mutationer kan induceres af kemiske stoffer, radioaktivt stråling, andre fysiske faktorer, virus m.m. Kemiske stoffer der kan inducere mutationer kaldes for mutagener. Hyppigt brugt indenfor planteforædling.

Infektiøs

Del siden/ordet

Det samme som smitsom. Infektiøse sygdomme er sygdomme der skyldes smitte med virus, bakterier eller lign.

Inkubationstid

Del siden/ordet

Tiden fra en smitte med en sygdomsfremkaldende organisme til sygdommens symptomer bryder ud.

Inkubere

Del siden/ordet

At sætte en kultur af fx bakterier ind i et temperatur reguleret skab (en inkubator). Her vokser de frem så man kan se dem som kolonier og arbejde videre med dem.

Insekter

Del siden/ordet

Insekter hører til gruppen af leddyr (Arthropoda). Insektklassen består af mere end 30 ordener. Der kan være meget forskel på de enkelte insektarter så det er svært at angive nogle fællestræk der gælder for alle.

Insekterne er den mest succesfulde dyregruppe på kloden. Der er beskrevet mere end 950.000 forskellige arter, men det anslås at der findes 8-100 millioner!

For de fleste insekter gælder det at:

Deres krop er delt i hoved, forkrop og bagkrop. På hovedet sidder der nogle følehorn, sammensatte øjne og munddele. På forkroppen sidder 3 par ben samt et eller to par vinger.

Eksempler på insektordener:
Døgnfluer, guldsmede, slørvinger, ørentviste, knælere, kakerlakker, termitter, græshopper, tæger, bladlus, biller, årevingede (hveps, bier, myrer m.m.), vårfluer, sommerfugle og tovingede (fluer, myg, lopper).

Insekticid

Del siden/ordet

En gift der dræber insekter (oftest et sprøjtemiddel).

Instinkt

Del siden/ordet

Et instinkt er den adfærd vi er født med. Den er præprogrammeret i vores arvemasse. Er det nogle hensigtsmæssige instinkter giver det os et godt fundament for vores videre udvikling.

Insulatard

Del siden/ordet

Et langsomt virkende insulinpræparat produceret af Novo Nordisk. Det begynder at virke efter 2-4 timer og virkningen er ophørt efter 24 timer.

Insulin

Del siden/ordet

Insulin er et hormon der produceres af Beta-cellerne i de Langerhanske øer i bugspytkirtlen.

Det bliver frigivet til blodet under og efter et måltid. Når kosten er blevet fordøjet og næringsstofferne er optaget i blodet sørger insulin for at de (bl.a. sukker og fedtsyrer) bliver optaget i kroppens celler og at de overskydende næringsstoffer bliver lagret som glykogen i muskler og lever (for sukkers vedkommende) og som fedt i fedtvæv (for fedtstoffernes vedkommende).

Resultatet af insulins frigivelse fra bugspytkirtlen er at blodsukkeret bliver bragt tilbage til sit normale niveau (dvs. det falder). Insulin virker i et samspil med glukagon, der ligeledes er et hormon der produceres i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning. Se mere under glukagon.

 

Insulinresistens

Del siden/ordet

Der er tale om insulinresistens når kroppens cellers følsomhed for insulin nedsættes. Det kan fx resultere i at muskelceller bliver dårligere til at optage sukker/glukose fra blodet. Insulinresistens er en forløber for type-2 diabetes.

Integreret bekæmpelse

Del siden/ordet

En samordning og afbalancering af de forskellige metoder der er til rådighed til at bekæmpe skadelige organismer på. Der kan indgå forskellige former for kemisk, fysisk og biologisk bekæmpelse og forebyggelsesmetoder. Det kan være brugen af sædskifte, valg af resistente sorter, brug af “skånsomme” bekæmpelsesmidler m.m.

Interferon

Del siden/ordet

En gruppe proteiner der produceres af kroppens celler som et hurtigt svar på specielt angreb fra virus, men også andre fremmede elementer som fx bakterier. Interferoner bekæmper ikke direkte virus, men stimulerer de inficerede celler (og deres naboer) til at producere stoffer der kan bremse angrebet ved fx at hæmme virus’ celledeling. Interferoner skal altså opfattes som en slags signalstoffer der får immunforsvaret til at reagere på et angreb.

Interleukiner

Del siden/ordet

Interleukiner er den største gruppe af cytokiner. Cytokiner er signalstoffer produceret af en lang række forskellige celler i vores immunsystem. Interleukiner er signalstoffer der virker mellem forskellige typer hvide blodlegemer (inter=mellem, leukiner=hvide blodlegemer). Interleukiner er bl.a. involveret i allergiske reaktioner.

Introns

Del siden/ordet

I eukaryote celler (som fx menneskets) er det ikke alle områder af et DNA molekyle der bruges til at kode for et protein. Disse områder på DNA’et kaldes for introns. De resterende områder på DNA’et, dvs. der hvor generne er placeret kaldes for eksons.

Invasive arter

Del siden/ordet

Invasive arter, er dyr- og plantearter der bevidst eller tilfældigt er slæbt ind i landet, og som fortrænger eller ødelægger livsbetingelserne for de hjemmehørende arter. Eksempler er Kæmpe Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) og Ibirisk Skovsnegl, Dræbersnegl (Arion lusitanicus). Se mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/

Inversion

Del siden/ordet

En type kromosommutation hvor en del af et kromosom er vendt 180 grader.