Ion

Del siden/ordet

En ion er et elektrisk ladet atom eller molekyle. Et eksempel er calciumionen ca2+ og nitrationen NO3.