Isokromosom

Del siden/ordet

Et isokromosom er et kromosom der er dannet ved en fejl under kønscelledannelsen (meiosen). Normalt trækkes de to søster-kromatider til hver sin pol i meiosens 2. fase. I stedet kan der ske det at de spaltes på den anden led (“vandret”) ved centromeren. Resultatet er at der dannes kromosomer, hvor der er dobbelt af noget af det arvemateriale der hører til kromosomet, og som helt mangler en del af arvematerialet.

Nogle kvinder fødes med det der kaldes for Turner Syndrom. Den typiske Turner-pige har kun et X-kromosom i sine celler, mod de normale to, de har altså kun 45 kromosomer i deres celler. Omkring 15% af Turner-pigerne har faktisk et X-isokromosom udover deres ene normale X-kromosom. Det har to lange arme i stedet for en lang og en kort.

Isotoper

Del siden/ordet

Forskellige former af samme grundstof. Antallet af protoner er det samme mens antallet af neutroner varierer.