Kaktus

Del siden/ordet

Kaktus kender vi alle fra amerikanske westerns og måske endda hjemme fra stuen.

Kaktus (Cactaceae) er en familie af tokimbladede planter hvor bladene er blevet omdannet til torne og hvor stænglerne er fyldt med væske. Planter der samler væske i stængler og blade kaldes for sukkulenter. Det opbyggede vanddepot gør at kaktus kan vokse selv i de mest golde og tørre ørkener.

Kallun

Del siden/ordet

Kallun, også kaldet for Løben, er koens fjerde mave. Den svarer til maven hos andre pattedyr, dvs. der udskilles mavesyre og surhedsgraden ligger omkring pH 2.

De andre maver er: Vommen, netmaven og bladmaven.

Kalorier

Del siden/ordet

Betegnelsen for energi. Når vi bruger energi forbrænder vi kalorier. Når vi indtager energi sker det ved at vi spiser og drikker føde der indeholder de kalorierige stoffer kulhydrater, proteiner, fedtstoffer eller alkohol.

Kapillærer

Del siden/ordet

De mindste blodkar. Kapillærernes væg er så tynd at bl.a. ilt og glukose (sukker) let kan passere fra blodet over i cellerne. Kuldioxid og andre affaldsstoffer bevæger sig den anden vej for senere at blive udskilt fra kroppen (via udånding, urin m.m.). Se mere under blodkredsløb.

Kartoffelskimmel

Del siden/ordet

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) er en snyltesvamp der angriber kartoffelplanten. Den spredes hurtig og kan ødelægge en hel høst. Den optræder især i år med fugtigt og varmt vejr. Der kommer pletter på bladene, først grågrønne siden mørkebrune. På undersiden af bladene ses en hvid skimmelbelægning i kanten af pletterne. På knoldene ser man også pletter.

Karyotype

Del siden/ordet

Et slags kromosomkort, hvor kromosomerne opstilles på rad og række i homologe par efter størrelse.

Katabolisme

Del siden/ordet

Dækker over de stofskifteprocesser hvor der nedbrydes stof/stoffer. Det kan fx være ved respirationsprocessen, hvor organisk stof nedbrydes kuldioxid og vand, samtidig med at der frigøres energi. Kataboliske processer resulterer altså i en frigørelse af energi, der fx kan anvendes til at bevægelse. Modsætningen er Anabolisme, der er processer hvor stof/stoffer opbygges.

Katalase

Del siden/ordet

Katalase er et enzym der spalter hydrogenperoxid til vand og ilt (2H2O2 —-> 2H2O + O2).

Hydrogenperoxid (brintoverilte) er et kraftigt reaktivt stof der kan forårsage væsentlige biologiske skader. Det dannes bl.a. som et biprodukt ved ATP-produktionen i cellernes mitokondrier. Katalases opgave er altså at afgifte den hydrogenperoxid der hele tiden dannes. Katalase opbevares i de celleorganeller der kaldes for peroxisomer.

Katalysator

Del siden/ordet

En katalysator er et stof, der øger reaktionshastigheden af en proces uden selv at blive nedbrudt. Det behøver med andre ord ikke at være til stede i særlig store mængder, da det genbruges mange gange. Biologiske processer katalyseres af enzymer.

Katte

Del siden/ordet

På latin hedder kattefamilien for Felidae. Katte er nogle af de mest specialiserede rovdyr og findes næsten over hele kloden. Huskatten er selvfølgelig fulgt i mennesket fodspor, men kattefamilien findes ikke oprindeligt i Australien, Antarktis og på Madagaskar. Kattefamilien deles i tre underfamilier:

  1. Acinonychinae
    Består kun af geparden (Acinonyx jubatus)
  2. Felinae
    De “mindre” katte som fx Caracalen, Oceloten, Puma m.fl. og selvfølgelig huskatten (Felis silvestris)
  3. Pantherinae
    De “store” katte som fx løven, tigeren, leoparden, jaguaren m.fl.

Kausal

Del siden/ordet

At noget har en kausal forklaring betyder at der er en årsagssammenhæng. At fastslå en kausalitet betyder, at man lykkes med at komme med en forklaring der bygger på en årsagssammenhæng. Man kan sige at man forsøger at beskrive sammenhængen mellem årsag og virkning. At undersøge og beskrive kausale sammenhænge er en af hjørnestenene i videnskab.