Katabolisme

Del siden/ordet

Dækker over de stofskifteprocesser hvor der nedbrydes stof/stoffer. Det kan fx være ved respirationsprocessen, hvor organisk stof nedbrydes kuldioxid og vand, samtidig med at der frigøres energi. Kataboliske processer resulterer altså i en frigørelse af energi, der fx kan anvendes til at bevægelse. Modsætningen er Anabolisme, der er processer hvor stof/stoffer opbygges.