Klassifikation

Del siden/ordet

Klassifikation er en måde at holde orden på. Ved at inddele ting i grupper der har noget til fælles kan man lettere finde dem igen når man har brug for dem.

Indenfor biologiens verden er klassifikation en ældgammel disciplin. Allerede de gamle grækere inddelte levende organismer i grupper på basis af deres ligheder på forskellige punkter. Udgangspunktet kan være udbredelsesmønster, plads i fødekæde, forplantnings måde, anatomi, fysiologi, social adfærd m.m.

Resultatet af klassifikationen er et system – en Systematik. Klassifikation og Systematik bruges derfor oftest synonymt. Systematik betragtes dog oftest at være mere omfattende end klassifikation. Systematik nøjes ikke med at ordne arterne i grupper men kobler også beskrivelser på. Systemet vil ofte være opbygget hierarkisk som en pyramide bestående af flere lag. Lagene i pyramiden kaldes for kategorier. De vigtigste fra top til bund er: Rige, Række,Klasse, Orden, Familie, Slægt og Art. Klik på dem for at lære mere.

Bliv klogere på systematik, klassifikation og evolution: evolution.berkeley.edu

Klitoris

Del siden/ordet

Klitoris, eller clitoris, er kvindens pendant til mandens penis. Den ligger fortil i kønsåbningen omsluttet af de små/indre skamlæber. Klitoris indeholder svulmelegemer, der fyldes med blod når kvinden bliver seksuelt ophidset. klitoris indeholder mange følenerver. Nerverne registrerer berøring og stimulerer den seksuelle lystfølelse (i hjernen).

Kloakdyr

Del siden/ordet

Kloakdyr (Monotremata) er den mest primitive pattedyrsorden. Den består kun af næbdyret (1 art) og myrepindvinet (5 arter). De er kun udbredt i Sydøstasien (Australien, Tasmanien m.m.).

Kloakdyr er de eneste pattedyr der lægger æg, de mangler hjernebjælken (forbinder hjernens to halvdele) og de har kun en udførselsåbning, også kaldet kloaken (som krybdyrene). De ligner andre pattedyr, ved bl.a. den måde hvorpå de regulerer deres kropstemperatur på (varmblodet). Når ungerne er klækket, ernærer de sig af mælk fra mælkekirtler. De er desuden dækket af hår, og de har et hjerte med 4 kamre.

Klon

Del siden/ordet

En gruppe individer med ens arveanlæg, opstået ved ukønnet formering.

Kloning

Del siden/ordet

Kloning er en bioteknologisk metode hvor man skaber et antal genetisk ens individer eller celler.

Man har længe kunne klone ved at efterligne den “naturlige kloning” der foregår når der dannes enæggede tvillinger. Man deler en befrugtet ægcelle fra fx en ko når den er på 4-cellestadiet. De 4 celler sættes ind i livmoderen hos fire “ammekøer”. Herefter er det bare at vente på at der kommer 4 identiske kalve ud.

Kloningsteknikkerne udvikles i et hastigt tempo. Det er bl.a. lykkes at lave “somatisk kloning” eller voksen kloning. Her overføres gener fra en kropscelle til en ægcelle hvor cellekernen er fjernet.

Klorofyl

Del siden/ordet

Et pigment (farvestof) der kan opfange lysenergi. Det findes bl.a. i grønkornene hos planter (de grønne dele). Her sørger det for at fotosyntesen kan finde sted.

Klorokin

Del siden/ordet

Hyppigt anvendt medicin til bekæmpelse af malaria.

Kløver

Del siden/ordet

Har vi ikke alle været på jagt efter en firkløver…
I Danmark er der omkring 16 forskellige kløverarter. De hører til kløverslægten (Trifolium) der igen hører til ærteblomstfamilien (Fabaceae).