Kulhydrater

Del siden/ordet

En gruppe af organiske stoffer der indeholder energi. Kulhydrater nedbrydes i fordøjelsessystemet til glukose og andre monosakkarider og får blodsukkeret til at stige.

Kulsyreligevægt

Del siden/ordet

En kemisk ligevægt der findes i vand. Atmosfærens kuldioxid kan opløses i vand og danne hydrogenkarbonationer og brintioner. Disse to ioner står i ligevægt med kulsyre der igen er i ligevægt med vand og kuldioxid. Se figuren nedenfor.

kulsyre

Når alger og vandplanter laver fotosyntese bruger de af den kuldioxid der er opløst i vandet. Kuldioxiden erstattes ved at kulsyren spaltes, dvs. ligevægten forskydes mod venstre. Kulsyren erstattes ved at bikarbonat og brint kobles sammen og disse ioner erstattes ved at kuldioxid fra atmosfæren opløses i vandet.

Konsekvensen af en “vandig” fotosyntese er altså at atmosfæren langsomt tømmes for kuldioxid. Som bekendt er det ikke ligefrem det der finder sted for øjeblikket. Vi mennesker sørger for at tilføre atmosfæren så store mængder kuldioxid ved forbrændingen af fossile brændstoffer at fotosyntesen ikke kan følge med. Resultatet er at kuldioxidmængden i atmosfæren stiger med risiko for en global opvarmning.

Kurtisering

Del siden/ordet

Kurtisering dækker over alle de adfærdsritualer- og mønstre der går forud for en pardannelse og senere en parring.