LC

Del siden/ordet

Forkortelse for Lethal Concentration, dvs. den dødelige koncentration. En LC50-værdi er den koncentration hvor 50% af forsøgsorganismerne er døde. LC-værdier anvendes i forsøg hvor man kun kender koncentrationen af giftstof udenfor organismen (før det optages). Oftest er der tale om økotoksikologiske forsøg.

LCA

Del siden/ordet

Forkortelse for Life Cycle Assessment. På dansk livscyklusvurdering. Kaldes også for “vugge til grav”-vurdering.

I en livscyklusvurdering vurderes et produkts ressourceforbrug og miljøbelastning fra vugge til grav, dvs. fra det bliver produceret/udvundet til det havner som affald, spildevand eller luftudslip. Livscyklusvurderingen er et centralt værktøj i miljømyndigedernes produktorienterede miljøindsats.