Leading strand

Del siden/ordet

Når en celle skal dele sig skal arveanlæg først fordobles. Denne proces kaldes for DNA-replikation. Ved hjælp af bl.a. enzymet DNA-polymerase dannes der udfra de to DNA-strenge to nye DNA molekyler hver med en ny og en gammel streng. DNA’et replikeres altid fra 5′-enden til 3′-enden. Da de to DNA-strenge er antiparallelle (ligger modsat hinanden) betyder det at den ene streng opbygges ud i en køre, den kaldes for leading strand. Den anden streng bliver bygget op i små bidder og kaldes for lagging strand (bidderne “limes” sammen af DNA-Ligase).

Led

Del siden/ordet

Inden for anatomiens verden er et led forbindelsen mellem to eller flere skeletdele. Normalt er ledet bevægeligt. Forbindelsen udgøres af fast bindevæv (ledbånd, ledkapsler, sener m.m.), brusk og knoglevæv.

Leddegigt

Del siden/ordet

Leddegigt er en gigtsygdom hvor en betændelsestilstand ødelægger leddene. Symptomerne er hævelse, smerter og stivhed i led, specielt i fingrene. En blodprøve kan afsløre om man har leddegigt. Hos de fleste finder man et specielt antistof, gigtfaktoren. Leddegigt kan ikke helbredes, men der findes medicin der kan forsinke og i nogle tilfælde standse sygdommen. Se mere på Gigtforeningens hjemmeside.

Leddyr

Del siden/ordet

Leddyr (Arthropoda) er den mest artsrige dyre række. Leddyr er flercellede dyr, hvis legeme er delt i led. Rækken omfatter krebsdyr, insekter, spindlere, tusindben, trilobiter m.fl.

Legionella

Del siden/ordet

Legionella er en slægt af gram-negative bakterier.

Legionella pneumophila er en bakterie der kan forårsage en alvorlig lungebetændelse og en svær kortlivet influenza. Den findes naturligt i søer, vandløb og andet vand. Den formerer sig eksplosivt i temperaturer lige under 40°C. Bakterien har været og er et stort problem i bl.a. svømmehaller, hvor vandet i varmtvandsanlægene mange steder ikke når over 50°C og dermed er oplagte legionella bomber. Mange steder skal man fokusere mere på at holde vandkvaliteten i top i stedet for udelukkende at satse på at spare på energien.

Letal

Del siden/ordet

Betyder dødelig.

Letal koncentration

Del siden/ordet

En dødelig koncentration, forkortes LC (Lethal Concentration). En LC50-værdi er den koncentration hvor 50% af forsøgsorganismerne er døde. LC-værdier anvendes i forsøg hvor man kun kender koncentrationen af giftstof udenfor organismen (før det optages). Oftest er der tale om økotoksikologiske forsøg.

Leukæmi

Del siden/ordet

Kaldes også for blodkræft. Det er kræft der opstår i blodets hvide blodlegemer. Kræften resulterer i færre funktionsdygtige hvide blodlegemer, derved svækkes immunforsvaret.

Der findes flere typer leukæmi. Leukæmi opdeles i enten akut eller kronisk samt i myeloid eller lymfoid.

Akut leukæmi opstår i de umodne stamceller, der senere skal blive til enten granulocytter (myeloide) eller lymfocytter (lymfoide). De to former for akut leukæmi, akut myeloid leukæmi (AML) og akut lymfoid leukæmi (ALL), viser sig hurtigt og giver anledning til svære symptomer som blodmangel og blødninger.

Kronisk leukæmi udvikles i mere modne hvide blodlegemer. Ved kronisk myeloid leukæmi (CML) udvikles kræften i mere modne granulocytforstadier. Ved kronisk lymfoid leukæmi (CLL) udvikles kræften i mere modne lymfocytforstadier. Kronisk leukæmi udvikler sig med færre og mindre alvorlige symptomer, end de akutte gør.

Lever

Del siden/ordet

Leveren er kroppens største indre organ (omkring 1,5 kg). Den ligger øverst til højre i bughulen, den modtager blodforsyning to steder fra. Via leverpulsåren tilføres ilt m.m. til levercellerne, og via portåren transporteres næringsstofferne fra tarmen til levercellerne. Leveren har mange forskellige funktioner. Nedenfor er nogle af de vigtigste listet:

 • Depot
  Glykogen (energi), aminosyrer, jern og en række vitaminer lagres i leveren.
 • Regulering af blodsukker
  Det glykogen der er lagret i leveren, bruges til at holde blodsukkeret på et stabilt niveau.
 • Dannelse af plasma proteiner
  Visse plasmaproteiner er fx nødvendige i blodets størkningsproces, andre er vigtige for blodets osmotiske balance.
 • Nedbrydning/omdannelse af affaldsstoffer og giftstoffer
  Leveren nedbryder alkohol, omdanner giftstoffer, medicin og affaldsstoffer til en form der er vandopløselig, sådan at de kan udskilles med urinen.
 • Produktion af galdesalte
  Galdesalte udskilles til tolvfingertarmen via galdeblæren. De er vigtige for fordøjelsen af fedtstoffer.
 • Omdannelse af nogle næringsstoffer til andre næringsstoffer
  Aminosyrer kan omdannes til glukose, de 12 essentielle aminosyrer kan dannes her, glukose kan omdannes til fedt (diskuteres).
 • Og mange flere funktioner…

Leverbetændelse

Del siden/ordet

Leverbetændelse kan skyldes en infektion eller en forgiftning af leveren. Leverbetændelse kaldes også for Hepatitis.

Levertal

Del siden/ordet

Et levertal er en værdi der siger noget om leverens tilstand. Det bestemmes vha. en blodprøve. Et normalt levertal er defineret som det område, hvor 95% af befolkningen har deres værdier inden for.

Der findes forskellige levertal, alt efter hvad man kigger efter. Normalt er det et tal for de såkaldte aminotransferaser. Det er enzymer, der frigives fra leveren til blodet, når levercellerne naturligt eller i forbindelse med sygdom går til grunde.

Nogle gravide får konstateret et forhøjet levertal. Det er et tegn på at leverens funktion er påvirket. Normalt tilrådes det i Danmark at fødslen sættes i gang omkring 37. graviditetsuge. Se mere under graviditetskløe.