Lobelie sø

Del siden/ordet

Lobelie søer er klarvandede næringsfattige søer der primært findes i Midt- og Vestjylland. Vandet er fattigt på kalk og næringsstoffer. Lobelie søerne har fået deres navn fra vandplanten Tvepibet lobelie (Lobelia dortmanna) der vokser under de forhold.

Locus

Del siden/ordet

Det sted på et kromosom hvor et gen er placeret kaldes for genets locus.

LOEC

Del siden/ordet

Forkortelse for Lowest Observed Effect Concentration, dvs. den laveste testkoncentration der har en skadelig effekt på en forsøgsorganisme.