Moderkage

Del siden/ordet

Moderkagen, Placenta, er et organ der er tilstede i fostertilværelsen hos gravide (pattedyr). Moderkagen er barrieren mellem moder og foster. Fosterets blodkar omsluttes af blodkar fra moderen. Ilt og næringsstoffer kan passere fra moderens blod over i fosterets blod, og kuldioxid og affaldsprodukter passerer den anden vej. På denne måde fungerer moderkagen både som fosterets tarm, lunger og nyrer.

Modermærke

Del siden/ordet

En bred betegnelse for forskellige typer pletter i huden. Der skelnes mellem to typer modermærker:

  1. Pigmenterede pletter
    kaldes også for skønhedspletter. De skyldes en massiv samling af pigmentceller (melanocytter) i overhuden. De har en brunlig farve. Nogle modermærker af denne type kan udvikle sig til modermærkekræft, den farligste form for hudkræft.
  2. Blodkarholdige pletter
    Kaldes også for fødselsmærker. De skyldes en massiv samling af udvidede blodkar. Er oftest rødlige og flade. Se fx jordbærmærke og storkebid.

Modermærkekræft

Del siden/ordet

Modermærkekræft, Malignt melanom, er en type hudkræft der opstår i modermærker, se mere under hudkræft.

Molar

Del siden/ordet

En molar er en bagkindtand.

Molekyle

Del siden/ordet

Et molekyle er et stof der er opbygget af et antal atomer bundet sammen ved atombinding. Et af de vigtigste molekyler er vandmolekylet. Det består af 2 brintatomer bundet til et iltatom.

Monera

Del siden/ordet

Monera er den systematiske betegnelse for det Rige der består af bakterier og cyanobakterier.

Monoamine neurotransmittere

Del siden/ordet

Monoamine neurotransmittere er en gruppe signalstoffer i hjernen, der har en amingruppe tilknyttet. Til gruppen hører dopamin, noradrenalin (norepinephrine), adrenalin (epinephrine) og serotonin. De tre første kaldes også for catecholaminer og dannes ud fra aminosyren tyrosin. Serotonin hører sammen med melatonin til gruppen af indolaminer og dannes ud fra aminosyren tryptofan.

Monoaminhypotese

Del siden/ordet

I monoaminhypotesen antages det, at depression skyldes en kemisk ubalance i hjernen. Stofgruppen monoaminer er problemet. Det er en gruppe transmitterstoffer (bl.a. serotonin og noradrenalin), der formidler kontakten mellem nerveceller i hjernen.

Hypotesen går ud på, at koncentrationen af monoaminer i hjernen, af en eller anden årsag (forklarer hypotesen ikke), er nedsat og derved forårsager en depression. Symptomerne for depression kan derfor bedres af stoffer, der øger koncentrationen af monoaminer i hjernen. Disse stoffer kaldes for anti-depressiva

Lykkepiller er den nyeste generation af anti-depressiva. Der er rejst kraftig tvivl, om de overhovedet virker som det “wonderdrug”, som de lanceres som.

Monokultur

Del siden/ordet

Anvendes normalt om store arealer med samme afgrøde. Fx en kornmark.

Monosakkarider

Del siden/ordet

Monosakkarider er kulhydrater der består af én sukkerenhed (fra det græske monos, “enkelt” og sacchar, “sukker”).

Monosakkarider består af et skelet bestående af 3-7 kulstofatomer. De mest udbredte er trioser (3 C-atomer), pentoser (5 C-atomer) og hexoser (6 C-atomer). Til alle C-atomerne undtagen et er der knyttet en H- og en OH-gruppe. Det sidste C-atom er knyttet til et iltatom med en dobbeltbinding (kaldes en carbonyl-gruppe). Hvis carbonylgruppen sidder i enden er der tale om en aldehyd-gruppe, og så kaldes monosakkaridet for en aldose, sidder den i det “indre”, er der tale om en ketongruppe, og så kaldes monosakkaridet for en ketose.

Monosakkariderne findes i forskellige rumlige former fordi nogle af C-atomerne er asymmetriske, dvs. de er omgivet forskellige kemiske grupper (H, OH og 1-2 forskellige C-grupper). Det gør at de bl.a. findes i spejlvendte former (D– og L-former).

Morbus Bechterew

Del siden/ordet

Morbus Bechterew (spondylitis ankylopoietica) er en særlig form for leddegigt. Symptomerne er konstante rygsmerter, stivhed i ryggen og nedsat bevægelighed, og nogle udvikler svære misdannelser af ryggen. Sygdommen skyldes betændelse i tilhæftningen af ledbånd, sener samt ledkapsler i ryg, bækken og brystkasse. Årsagerne er ukendte. Sygdommen kan ikke helbredes, men kan på forskellig vis “holdes nede”.

Morfologi

Del siden/ordet

Læren om organismers form og struktur.

Mose

Del siden/ordet

En mose er et vidt begreb. Bredt betragtet er det en naturtype hvor bunden er fugtig (ferskvand), og hvor plantesamfundene ofte danner tørv eller en anden organisk aflejring. Plantevæksten kan være præget af rørsump, starsump, ellesump, birkekær etc.

Motion

Del siden/ordet

Motion er simpelthen betegnelsen for det at bevæge sig for sjov. Det kan være at spille fodbold sammen med andre, løbe en tur alene etc. Det kan sidestilles med det at have et fysisk krævende arbejde. Vores krop er skabt til at blive brugt, og sker det jævnligt har det en gavnlig effekt på vores helbred. De fleste mennesker har et stillesiddende arbejde idag, og derfor er det at motionere blevet ekstra vigtigt.