m-RNA

Del siden/ordet

Forkortelse for messenger-RNA også kaldet for budbringer-RNA. Det er en enkeltstrenget nukleinsyre der dannes med DNA som skabelon. Ud fra et stykke af DNA’et (den ene streng) dannes en kopi. Ud fra denne arbejdstegning dannes det protein DNA’et koder for. Det sidste forgår ved hjælp af ribosomer ude i cellens cytoplasma.

MR scanning

Del siden/ordet

MR står for magnetisk resonans. MR-scanning er en teknik der bygger på anvendelsen af magnetfelter. Patienten ligger i en stor cylinderformet magnet og udsættes for et magnetfelt, der er op til 30.000 gange større ens jordens magnetfelt. Kroppen reagerer ved at dens atomkerner udsender radiobølger. Bølgerne opfanges af scanneren, og de omdannes til et billede. MR-scanning er mere detaljeret end CT-scanning, og kan afsløre om fx svulster er vokset ind i det omgivende væv.

MRSA

Del siden/ordet

MRSA er en forkortelse for Methicillin-Resistente Staphylococcus aureus. 

MRSA-bakterier er en gruppe stafylokokker, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika, der normalt bruges til at behandle stafylokokinfektioner med. Bakterierne er fx resistente overfor methicillin, et antibiotika der minder om penicillin. I stedet er man nødt til at behandle infektionerne med meget specielle antibiotika.

Er MRSA farligt for mennesker?
MRSA er ikke farlig for raske mennesker. Har man derimod et svækket immunforsvar kan infektioner som fx lungebetændelse være svære at slå ned. Patienter på et hospital eller beboere på et plejehjem kan derfor være i risikogruppen.

Husdyr-MRSA er en særlig type MRSA som man finder specielt hos svin. Den kan smitte fra dyr til mennesker, så den kan ramme mennesker der arbejder med svin der er inficeret.

Se mere på følgende hjemmesider:
Sundhedsstyrelsens eller Statens Serum Institut.